Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tháng Ba, 2008

Báo cáo phúc khảo chương trình tham gia ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch dân tộc Khmer Nam Bộ

Ngày 01/12, Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức báo cáo phúc khảo chương trình tham gia ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch dân tộc Khmer Nam Bộ lần thứ 4 tại Cần thơ. Chương trình của đoàn nghệ thuật quần chúng dân tộc Khmer tỉnh […]... (Xem tiếp)