Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tháng Năm, 2008

Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X

Sáng 4/10, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 8 BCH TƯ Đảng Khoá X đã kết thúc tốt đẹp và nhất trí thông qua Kết luận của Hội nghị. Đây là kết luận thứ 3 của Đảng trong năm nay về kinh tế-xã hội, sau Kết luận số 22 của Bộ Chính trị sau khi xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội nổi lên trong quý I/2008 và Kết luận số 25 của Bộ Chính trị trên cơ sở ý kiến của BCH TƯ tại Hội nghị... (Xem tiếp)