Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tháng Năm 2nd, 2017

Thời sự tối 2-5-2017

Thời sự tối 2-5-2017

... (Xem tiếp)

Bản tin thể thao 2-5-2017

Bản tin thể thao 2-5-2017

... (Xem tiếp)

Cà Mau còn gần 1.350 phương tiện dưới 90CV khai thác gần bờ

Cà Mau còn gần 1.350 phương tiện dưới 90CV khai thác gần bờ

Đến thời điểm này, Cà Mau còn hơn 2.600 tàu cá có công suất dưới 90CV; trong đó, có gần 1.350 tàu hoạt động tuyến bờ làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản. Trước thực tế này, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo điều tra, đánh giá hiện trạng tàu cá khai thác […]... (Xem tiếp)

Hơn 47% ấp, khóm đạt danh hiệu ấp văn hóa, khóm văn hóa

Hơn 47% ấp, khóm đạt danh hiệu ấp văn hóa, khóm văn hóa

Tính đến nay, toàn tỉnh có 450/949 ấp, khóm đạt danh hiệu ấp văn hóa, khóm văn hóa, chiếm tỷ lệ hơn 47%. Thời gian qua, phong trào xây dựng ấp văn hóa, khóm văn hóa được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, từ đó, góp phần phát […]... (Xem tiếp)

Hoàn thành giai đoạn đầu chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia

Hoàn thành giai đoạn đầu chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã hoàn thành giai đoạn đầu chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện về kỳ thi và văn bản hướng dẫn ôn […]... (Xem tiếp)

Bản tin thị trường 2-5-2017

Bản tin thị trường 2-5-2017

... (Xem tiếp)

Bản tin trưa 2-5-2017

Bản tin trưa 2-5-2017

... (Xem tiếp)

Thời sự buổi trưa 2-5-2017

Thời sự buổi trưa 2-5-2017

... (Xem tiếp)

An toàn giao thông 2-5-2017

An toàn giao thông 2-5-2017

... (Xem tiếp)

Ca nhạc thiếu nhi 2-5-2017

Ca nhạc thiếu nhi 2-5-2017

... (Xem tiếp)

Trang 1 trên 212