Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tháng Sáu 3rd, 2018

Mối quan tâm lớn tại Đối thoại Shangri-La 2018

Mối quan tâm lớn tại Đối thoại Shangri-La 2018

Tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 17 (năm 2018) tổ chức tại Singapore, phát biểu của các đại biểu tham dự đều bày tỏ mối quan tâm về việc xây dựng lòng tin chiến lược. Đối thoại thu hút hơn 500 đại biểu là các quan chức quốc phòng, an ninh và giới học giả […]... (Xem tiếp)