Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tháng Chín 12th, 2019

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông đợi tư vấn Pháp đánh giá an toàn trước khi vận hành

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông đợi tư vấn Pháp đánh giá an toàn trước khi vận hành

Ban Quản lý dự án (QLDA) đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, Liên danh Apave-Certifier-Tricc được lựa chọn là nhà thầu đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Liên danh Apave-Certifier-Tricc của Pháp sẽ chịu trách nhiệm đánh giá an toàn hệ thống đường sắt […]... (Xem tiếp)

Chương trình tiếng Khmer 12-9-2019

Chương trình tiếng Khmer 12-9-2019

... (Xem tiếp)

Quốc phòng toàn dân 12-9-2019

Quốc phòng toàn dân 12-9-2019

... (Xem tiếp)

Chuyển động Ngày mới 12-9-2019

Chuyển động Ngày mới 12-9-2019

... (Xem tiếp)

Bản tin sức khỏe 12-9-2019

Bản tin sức khỏe 12-9-2019

   ... (Xem tiếp)

Thời sự tối 11-9-2019

Thời sự tối 11-9-2019

... (Xem tiếp)