Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tháng Mười Một 4th, 2019

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Nhằm cung cấp những thông tin về dự toán ngân sách Nhà nước cho người dân một cách dễ hiểu và đơn giản nhất, Bộ Tài chính vừa công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020 trình Quốc hội”. Trong báo cáo, Bộ […]... (Xem tiếp)

Hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019

Hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019

Tính đến tháng 10/2019, toàn tỉnh đã thu ngân sách Nhà nước được hơn 4.600 tỷ đồng, đạt 102% dự toán năm, tăng gần 22% so với cùng kỳ và về đích sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Mặc dù, chỉ tiêu thu ngân sách cả năm 2019 đạt và vượt kế hoạch […]... (Xem tiếp)

Bản tin thị trường 4-11-2019

Bản tin thị trường 4-11-2019

   ... (Xem tiếp)

Bản tin thể thao 4-11-2019

Bản tin thể thao 4-11-2019

   ... (Xem tiếp)

Cải cách hành chính 4-11-2019

Cải cách hành chính 4-11-2019

   ... (Xem tiếp)

Bản tin thời sự tổng hợp 17 giờ 4-11-2019

Bản tin thời sự tổng hợp 17 giờ 4-11-2019

   ... (Xem tiếp)

Phụ nữ 4-11-2019

Phụ nữ 4-11-2019

   ... (Xem tiếp)

Thời sự buổi trưa 4-11-2019

Thời sự buổi trưa 4-11-2019

     ... (Xem tiếp)

Hiểu và làm theo pháp luật 4-11-2019

Hiểu và làm theo pháp luật 4-11-2019

   ... (Xem tiếp)

Ca nhạc nhẹ 4-11-2019

Ca nhạc nhẹ 4-11-2019

   ... (Xem tiếp)