Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Bạn nhà nông

Nhất giống…

     Kinh nghiệm sản xuất truyền thống là “nhất nước, nhì phân, tam cần, giống”. Với sự phát triển của công nghệ lai tạo, biến đổi gen, đột biến gen… các nhà khoa học đã cho ra nhiều giống mới ngày càng đáp ứng yêu cầu sản xuất của con người. Đó là năng suất, […]... (Xem tiếp)

Hợp tác xã trồng màu, mô hình hiệu quả

     Bằng nguồn vốn giảm nghèo của chương trình mục tiêu quốc gia, Chi cục phát triển Hợp tác xã tỉnh Cà Mau đã đầu tư cho 10 hộ nông dân nghèo ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình để phát triển hoa màu. Để việc đầu tư của Nhà nước và quá trình sản […]... (Xem tiếp)

Kỹ thuật nuôi tôm quảng canh cải tiến năng suất cao

     Trong thời gian qua, nhất là từ năm 2006 đến nay, phong trào nuôi tôm theo hình thức quảng canh cải tiến năng suất cao đạt kết quả khả quan, năng suất bình quân từ 500 - 700 kg/ha. Đặc biệt có những nơi đạt 1 tấn/ha. Để giúp bà con và các bạn tiếp thu, vận dụng có hiệu quả mô hình này chúng tôi xin giới thiệu về Quy trình Kỹ thuật “Nuôi tôm quảng canh cải... (Xem tiếp)

Kỹ thuật nuôi tôm quảng canh cải tiến năng suất cao

     Trong thời gian qua, nhất là từ năm 2006 đến nay, phong trào nuôi tôm theo hình thức quảng canh cải tiến năng suất cao đạt kết quả khả quan, năng suất bình quân từ 500 - 700 kg/ha. Đặc biệt có những nơi đạt 1 tấn/ha. Để giúp bà con và các bạn tiếp thu, vận dụng có hiệu quả mô hình này chúng tôi xin giới thiệu về Quy trình Kỹ thuật “Nuôi tôm quảng canh cải... (Xem tiếp)

Thấy gì qua công tác phòng chống dịch cúm gia cầm?

     Tính từ ngày tỉnh Cà Mau công bố dịch cúm gia cầm tái phát tại xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, đến nay, toàn tỉnh đã có 16 xã, thị trấn thuộc 7 huyện, thành phố có dịch cúm gia cầm. Cùng với cả nước, tỉnh Cà Mau trong thời gian qua có nhiều biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch. Tuy nhiên, ở một bộ phận người dân, ý thức về công tác này là vấn đề... (Xem tiếp)

Dịch cúm gia cầm và ý thức của người dân

     Thời gian gần đây, dịch cúm gia cầm tái phát ở Cà Mau, gây thiệt hại không nhỏ cho người chăn nuôi. Các cơ quan chức năng ở địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền. Mặc dù vậy, người dân vẫn chưa có ý thức cảnh giác cao, thậm chí còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống.... (Xem tiếp)

Thấy gì qua công tác phòng chống dịch cúm gia cầm?

     Tính từ ngày tỉnh Cà Mau công bố dịch cúm gia cầm tái phát tại xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, đến nay, toàn tỉnh đã có 16 xã, thị trấn thuộc 7 huyện, thành phố có dịch cúm gia cầm. Cùng với cả nước, tỉnh Cà Mau trong thời gian qua có nhiều biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch. Tuy nhiên, ở một bộ phận người dân, ý thức về công tác này là vấn đề... (Xem tiếp)

Dịch cúm gia cầm và ý thức của người dân

     Thời gian gần đây, dịch cúm gia cầm tái phát ở Cà Mau, gây thiệt hại không nhỏ cho người chăn nuôi. Các cơ quan chức năng ở địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền. Mặc dù vậy, người dân vẫn chưa có ý thức cảnh giác cao, thậm chí còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống.... (Xem tiếp)

Cần lắm sự đồng tâm hiệp lực của nhiều người

     Nuôi cá chình, cá bống tượng cần có thời gian dài và đòi hỏi phải kỹ lưỡng trong khâu cải tạo ao đầm, chọn con giống, chăm sóc, bảo vệ.

 Xem chi tiết ... (Xem tiếp)

Người nuôi cá quan tâm khâu giống

     Cá giống được người nuôi quan tâm hàng đầu khi bắt đầu cho vụ nuôi, nhất là nguồn gốc giống. Để tránh mua nhằm cá giống kém chất lượng và để giảm chi phí cũng như chủ động nguồn giống, Trung tâm Khuyến ngư Cà Mau có nhiều lớp tập huấn nhằm khuyến cáo người dân ương cá để phục vụ cho nhu cầu của người nuôi tại địa phương.

 Xem chi tiết Xem tiếp)