Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cải cách hành chính

Quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh công

     Bình quân mỗi ngày, khoa khám bệnh thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước tiếp nhận khoảng 900 lượt bệnh nhân. Trong đó số người có thẻ bảo hiểm y tế chiếm hơn 2/3. Với số lượng bệnh nhân đông như vậy nhưng chỉ có 8 bác sĩ phụ trách. Nếu làm […]... (Xem tiếp)

Thêm thủ tục phiền hà khi khám bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

     Không chỉ phải xếp hàng chờ đợi hàng ngày vì cơ sở khám chữa bệnh quá tải, người tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau còn phải thông qua một thủ tục không hề có theo quy định là phôtô thẻ bảo hiểm y […]... (Xem tiếp)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện U Minh

     Những ngày đầu tháng 6 năm 2009, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ trong tỉnh Cà Mau do Sở Nội vụ chủ trì tiến hành làm việc tại một số cơ quan hành chính tại huyện U Minh. Tham gia đoàn kiểm tra lần này còn có Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng và Ban pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau.

Xem tiếp)

Quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh công

     Bình quân mỗi ngày, khoa khám bệnh thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước tiếp nhận khoảng 900 lượt bệnh nhân. Trong đó số người có thẻ bảo hiểm y tế chiếm hơn 2/3. Với số lượng bệnh nhân đông như vậy nhưng chỉ có 8 bác sĩ phụ trách. Nếu làm việc đúng 8 tiếng, 8 bác sĩ có mặt đầy đủ không bận công việc khác, không kể thứ 7, chủ nhật, muốn không để... (Xem tiếp)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính

     Thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 20 tháng 1 năm 2009 của UBND tỉnh Cà Mau, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ tại một số cơ quan, đơn vị. Bệnh viện phụ sản tỉnh và Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội là 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau được... (Xem tiếp)

Vai trò của các tổ giám sát trong xây dựng trường học

     Thông thường các trường học được xây dựng theo các chương trình mục tiêu quốc gia được các Sở, ngành và UBND tỉnh giao cho Ban quản lý dự án huyện chịu trách nhiệm theo dõi, phân bổ vốn, tuỳ theo khối lượng lựa chọn hình thức giao nhận thầu và kiểm tra tiến độ thực hiện.... (Xem tiếp)

Siết chặt quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

     Qua kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành về thực thi Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan do Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh Cà Mau chủ trì tại một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thông tin cho thấy hầu hết đều có ý thức về vấn đề này. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ được thực thi tại chính doanh nghiệp. Còn... (Xem tiếp)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính

     Thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 20 tháng 1 năm 2009 của UBND tỉnh Cà Mau, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ tại một số cơ quan, đơn vị. Bệnh viện phụ sản tỉnh và Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội là 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau được... (Xem tiếp)

Vai trò của các tổ giám sát trong xây dựng trường học

     Thông thường các trường học được xây dựng theo các chương trình mục tiêu quốc gia được các Sở, ngành và UBND tỉnh giao cho Ban quản lý dự án huyện chịu trách nhiệm theo dõi, phân bổ vốn, tuỳ theo khối lượng lựa chọn hình thức giao nhận thầu và kiểm tra tiến độ thực hiện.... (Xem tiếp)

Siết chặt quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

     Qua kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành về thực thi Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan do Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh Cà Mau chủ trì tại một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thông tin cho thấy hầu hết đều có ý thức về vấn đề này. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ được thực thi tại chính doanh nghiệp. Còn... (Xem tiếp)