Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cải cách hành chính

Tuyển dụng công chức cấp xã rộng rãi – Tại sao không ?

     Dưới góc nhìn chủ quan của các địa phương muốn chấm dứt tình trạng thiếu cán bộ công chức đạt chuẩn và bố trí cán bộ công chức chưa hợp lý, trước hết cần có chính sách hỗ trợ để cùng với ngân sách địa phương bảo đảm các điều kiện cho công tác […]... (Xem tiếp)

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

     Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân hiện có 40 cán bộ, công chức. Số lượng này đủ theo định biên. Trong đó có 85% đạt chuẩn về chuyên môn, 45% dưới 40 tuổi. Qua số liệu này cho thấy tổ chức bộ máy cán bộ, công chức xã Tân Hưng Tây ngày càng […]... (Xem tiếp)

Khó khăn trong tuyển dụng, sắp xếp cán bộ công chức cấp xã

     Thi tuyển công chức cấp xã đã được các huyện, thành phố trong tỉnh Cà Mau thực hiện đồng loạt trong năm 2008. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 50% trong tổng số công chức trúng tuyển được tiếp nhận và bố trí đúng công việc theo chuyên môn. Số còn lại phải chờ đợi trong khi số lượng cán bộ, công chức không đạt chuẩn, không thể đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ được vẫn đang giữ chỗ... (Xem tiếp)

Tuyển dụng công chức cấp xã rộng rãi – Tại sao không ?

     Dưới góc nhìn chủ quan của các địa phương muốn chấm dứt tình trạng thiếu cán bộ công chức đạt chuẩn và bố trí cán bộ công chức chưa hợp lý, trước hết cần có chính sách hỗ trợ để cùng với ngân sách địa phương bảo đảm các điều kiện cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức kể cả đào tạo nguồn, đào tạo chuẩn hóa và đào tạo nâng cao trình độ. Đồng... (Xem tiếp)

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

     Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân hiện có 40 cán bộ, công chức. Số lượng này đủ theo định biên. Trong đó có 85% đạt chuẩn về chuyên môn, 45% dưới 40 tuổi. Qua số liệu này cho thấy tổ chức bộ máy cán bộ, công chức xã Tân Hưng Tây ngày càng kiện toàn. Hoạt động quản lý, điều hành của UBND cấp xã hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.... (Xem tiếp)

Khó khăn trong tuyển dụng, sắp xếp cán bộ công chức cấp xã

     Thi tuyển công chức cấp xã đã được các huyện, thành phố trong tỉnh Cà Mau thực hiện đồng loạt trong năm 2008. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 50% trong tổng số công chức trúng tuyển được tiếp nhận và bố trí đúng công việc theo chuyên môn. Số còn lại phải chờ đợi trong khi số lượng cán bộ, công chức không đạt chuẩn, không thể đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ được vẫn đang giữ chỗ... (Xem tiếp)

Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một nguyên tắc bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất. Ngoài ra, đăng ký quyền sử dụng, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm thể hiện việc quản lý của Nhà nước về đất đai. Xác định rõ mục đích đó, thời gian qua một số UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau đẩy... (Xem tiếp)

Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một nguyên tắc bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất. Ngoài ra, đăng ký quyền sử dụng, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm thể hiện việc quản lý của Nhà nước về đất đai. Xác định rõ mục đích đó, thời gian qua một số UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau đẩy... (Xem tiếp)

Thủ tục cấp quyền sử dụng đất

     Cải cách, công khai thủ tục hành chính, giảm thiểu phiền hà khi người dân đến làm thủ tục đăng ký cấp quyền sử dụng đất là mục tiêu mà UBND huyện Năm Căn, cơ quan tài nguyên và môi trường, UBND các xã, thị trấn trực thuộc đã và đang phấn đấu thực hiện.... (Xem tiếp)

Thủ tục cấp quyền sử dụng đất

     Cải cách, công khai thủ tục hành chính, giảm thiểu phiền hà khi người dân đến làm thủ tục đăng ký cấp quyền sử dụng đất là mục tiêu mà UBND huyện Năm Căn, cơ quan tài nguyên và môi trường, UBND các xã, thị trấn trực thuộc đã và đang phấn đấu thực hiện.... (Xem tiếp)