Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Diễn đàn các vấn đề xã hội

Bảo hiểm xã hội Cà Mau 15 năm phấn đấu và trưởng thành

     Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với người lao động và cộng đồng. Dù được hình thành ở một tỉnh còn khó khăn nhưng Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng […]... (Xem tiếp)

Bảo hiểm xã hội Cà Mau 15 năm phấn đấu và trưởng thành

     Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với người lao động và cộng đồng. Dù được hình thành ở một tỉnh còn khó khăn nhưng Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng […]... (Xem tiếp)

Những giải pháp cho nguồn nhân lực ở các ngành ngư – nông – lâm nghiệp

     Cà Mau có thế mạnh về ngư - nông - lâm nghiệp, vì vậy, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cho các ngành này là rất cần thiết. Điều này không chỉ giúp cho những khó khăn về nguồn nhân lực được giải quyết mà còn góp phần nâng cao trình độ cũng như năng lực của các cán bộ và người lao động.... (Xem tiếp)

Những giải pháp cho nguồn nhân lực ở các ngành ngư – nông – lâm nghiệp

     Cà Mau có thế mạnh về ngư - nông - lâm nghiệp, vì vậy, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cho các ngành này là rất cần thiết. Điều này không chỉ giúp cho những khó khăn về nguồn nhân lực được giải quyết mà còn góp phần nâng cao trình độ cũng như năng lực của các cán bộ và người lao động.... (Xem tiếp)

Nâng cao hiệu lực công tác hội phụ nữ

     Nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ cho phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội phụ nữ. Trong đó việc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ được coi trọng nhằm giúp chị em nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Để đáp ứng được yêu cầu này, các cấp hội phụ nữ... (Xem tiếp)

Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế

     Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được Hội phụ nữ phát động và triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ ở các cấp. Thời gian qua, phong trào này đã góp phần tích cực vào xói đói giảm nghèo cho nhiều hội viên phụ nữ trong hội. Chi hội phụ nữ ấp Trần Mót, xã Tân Hưng... (Xem tiếp)

Một chủ tịch phụ nữ cơ sở trẻ năng nỗ và nhiệt huyết

     Trần Kim Thoa sinh ra và lớn lên ở ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước. Thoa là người con thứ 2 trong một gia đình gồm 4 chị em gái. Do cuộc sống gia đình trước đây còn khó khăn nên tốt nghiệp trung học phổ thông, Thoa phải nghỉ học để phụ giúp gia đình và lo cho 2 đứa em kế tiếp tục được đi học. Nghỉ học, Thoa tham gia vào công... (Xem tiếp)

Nâng cao hiệu lực công tác hội phụ nữ

     Nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ cho phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội phụ nữ. Trong đó việc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ được coi trọng nhằm giúp chị em nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Để đáp ứng được yêu cầu này, các cấp hội phụ nữ... (Xem tiếp)

Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế

     Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được Hội phụ nữ phát động và triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ ở các cấp. Thời gian qua, phong trào này đã góp phần tích cực vào xói đói giảm nghèo cho nhiều hội viên phụ nữ trong hội. Chi hội phụ nữ ấp Trần Mót, xã Tân Hưng... (Xem tiếp)

Một chủ tịch phụ nữ cơ sở trẻ năng nỗ và nhiệt huyết

     Trần Kim Thoa sinh ra và lớn lên ở ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước. Thoa là người con thứ 2 trong một gia đình gồm 4 chị em gái. Do cuộc sống gia đình trước đây còn khó khăn nên tốt nghiệp trung học phổ thông, Thoa phải nghỉ học để phụ giúp gia đình và lo cho 2 đứa em kế tiếp tục được đi học. Nghỉ học, Thoa tham gia vào công... (Xem tiếp)