Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Diễn đàn các vấn đề xã hội

Tư vấn tuyển sinh đại học và cao đẳng, thiết thực và bổ ích

     Trang bị những kiến thức về tuyển sinh đại học, cao đẳng cho các em học sinh là cần thiết. Những kiến thức này giúp các em định hướng nghề nghiệp cũng như chọn những ngành phù hợp với khả năng của từng em. Đồng thời, càng có ý nghĩa hơn khi góp phần […]... (Xem tiếp)

Tư vấn tuyển sinh đại học và cao đẳng, thiết thực và bổ ích

     Trang bị những kiến thức về tuyển sinh đại học, cao đẳng cho các em học sinh là cần thiết. Những kiến thức này giúp các em định hướng nghề nghiệp cũng như chọn những ngành phù hợp với khả năng của từng em. Đồng thời, càng có ý nghĩa hơn khi góp phần […]... (Xem tiếp)

Mái ấm đầy tình yêu thương

     Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách quan tâm đến trẻ em mồ côi không nơi nương tựa và các em có hoàn cảnh khó khăn. Mái ấm tình thương ở thành phố Cà Mau đã giúp các em lang thang cơ nhỡ có cuộc sống tốt với tấm lòng yêu thương lo lắng của các tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, Mái ấm vẫn còn một vài khó khăn rất cần sự... (Xem tiếp)

Mái ấm đầy tình yêu thương

     Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta có nhiều chính sách quan tâm đến trẻ em mồ côi không nơi nương tựa và các em có hoàn cảnh khó khăn. Mái ấm tình thương ở thành phố Cà Mau đã giúp các em lang thang cơ nhỡ có cuộc sống tốt với tấm lòng yêu thương lo lắng của các tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, Mái ấm vẫn còn một vài khó khăn rất cần sự... (Xem tiếp)

Khuyến học và sự nghiệp trồng người

     Thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục, Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau được thành lập từ năm 2000. Qua 8 năm hoạt động, Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục.... (Xem tiếp)

Nông dân với sự nghiệp trồng người

     Ở nhiều địa phương trong tỉnh Cà Mau đã dấy lên phong trào hiến đất xây dựng trường học. Nhiều hộ dân có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nhưng đã cố gắng lo cho con em ăn học thành tài, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đó là những tấm gương điển hình đáng được nhân rộng .... (Xem tiếp)

Khuyến học và sự nghiệp trồng người

     Thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục, Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau được thành lập từ năm 2000. Qua 8 năm hoạt động, Hội Khuyến học tỉnh Cà Mau đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục.... (Xem tiếp)

Nông dân với sự nghiệp trồng người

     Ở nhiều địa phương trong tỉnh Cà Mau đã dấy lên phong trào hiến đất xây dựng trường học. Nhiều hộ dân có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nhưng đã cố gắng lo cho con em ăn học thành tài, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Đó là những tấm gương điển hình đáng được nhân rộng .... (Xem tiếp)

Lo Tết cho người nghèo

     Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội mà mục tiêu trước mắt là xoá đói, giảm nghèo tiến tới giúp dân làm giàu chính đáng, các địa phương trong tỉnh Cà Mau đã biến chủ trương này thành phong trào quần chúng với khẩu hiệu “vì người nghèo”. Ý Đảng hợp lòng dân, một phong trào “vì người nghèo” không chỉ sôi động nghĩa tình mà... (Xem tiếp)

Lo Tết cho người nghèo

     Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội mà mục tiêu trước mắt là xoá đói, giảm nghèo tiến tới giúp dân làm giàu chính đáng, các địa phương trong tỉnh Cà Mau đã biến chủ trương này thành phong trào quần chúng với khẩu hiệu “vì người nghèo”. Ý Đảng hợp lòng dân, một phong trào “vì người nghèo” không chỉ sôi động nghĩa tình mà... (Xem tiếp)