Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chuyên đề

Tình trạng rác trên sông ở thành phố Cà Mau

     Nội ô thành phố Cà Mau có hơn 20 con sông lớn nhỏ. Các sông ở thành phố Cà Mau có vai trò quan trọng trong giao thương buôn bán giữa các địa phương trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh. Tuy nhiên, vài năm gần đây, hầu hết các con sông này ở thành […]... (Xem tiếp)

Hiện trạng thoát nước ở các đô thị

     Hệ thống thoát nước ở các đô thị có vai trò rất quan trọng trong việc thoát nước vào mùa mưa hoặc khi triều cường dâng cao. Tuy nhiên, do việc xây dựng kết cấu hạ tầng không đồng bộ nên hệ thống thoát nước nhiều nơi không đảm bảo, gây ảnh hưởng đến […]... (Xem tiếp)

Tồn đọng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần vốn luyến làm ăn, cần tiền cho con sửa chữa nhà cửa, ông Trần Công Sét và ông Trần Công Nhường, khóm 6, phường 6, thành phố Cà Mau quyết định sang nhượng một phần đất của gia đình.... (Xem tiếp)

Tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Trước bức xúc của người dân, cơ quan tài nguyên môi trường nhiều địa phương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ, trong khi chờ đợi quy định mới được ban hành, cần tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo mẫu cũ. Ngày 9/9/2009 Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1602 gởi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc... (Xem tiếp)

Lãng phí trong làm việc ngày thứ 7

     Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân đến cơ quan hành chính làm các thủ tục liên quan, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính phải làm việc vào ngày thứ 7. Qua hơn một năm thực hiện cho thấy hiện nay tại bộ phận UBND các xã bố trí trực ngày thứ 7 không phù hợp.... (Xem tiếp)

Tồn đọng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần vốn luyến làm ăn, cần tiền cho con sửa chữa nhà cửa, ông Trần Công Sét và ông Trần Công Nhường, khóm 6, phường 6, thành phố Cà Mau quyết định sang nhượng một phần đất của gia đình.... (Xem tiếp)

Tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Trước bức xúc của người dân, cơ quan tài nguyên môi trường nhiều địa phương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ, trong khi chờ đợi quy định mới được ban hành, cần tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo mẫu cũ. Ngày 9/9/2009 Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1602 gởi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc... (Xem tiếp)

Lãng phí trong làm việc ngày thứ 7

     Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân đến cơ quan hành chính làm các thủ tục liên quan, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính phải làm việc vào ngày thứ 7. Qua hơn một năm thực hiện cho thấy hiện nay tại bộ phận UBND các xã bố trí trực ngày thứ 7 không phù hợp.... (Xem tiếp)

Cà Mau quy hoạch môi trường định hướng từ 2010 – 2020

     Ngày 14 tháng 8, tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quy hoạch môi trường nhằm đánh giá hiện trạng môi trường của tỉnh Cà Mau cũng như những giải pháp quy hoạch môi trường định hướng từ năm 2010 đến 2020. Việc quy hoạch môi trường có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm bảo vệ môi trường sống của chúng ta trong tương lai.... (Xem tiếp)

Ngổn ngang đô thị Năm Căn

     Nằm trong dự án nâng cấp đô thị của huyện Năm Căn, nhiều công trình đã được đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, bất cập nên công trình nâng cấp lộ ở Năm Căn làm mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường và mất vẻ mỹ quan đô thị.... (Xem tiếp)