Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chuyên đề

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện U Minh

     Những ngày đầu tháng 6 năm 2009, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ trong tỉnh Cà Mau do Sở Nội vụ chủ trì tiến hành làm việc tại một số cơ quan hành chính tại huyện U Minh. Tham gia đoàn kiểm tra lần này còn có Sở Tài nguyên […]... (Xem tiếp)

Quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh công

     Bình quân mỗi ngày, khoa khám bệnh thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước tiếp nhận khoảng 900 lượt bệnh nhân. Trong đó số người có thẻ bảo hiểm y tế chiếm hơn 2/3. Với số lượng bệnh nhân đông như vậy nhưng chỉ có 8 bác sĩ phụ trách. Nếu làm […]... (Xem tiếp)

Thêm thủ tục phiền hà khi khám bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

     Không chỉ phải xếp hàng chờ đợi hàng ngày vì cơ sở khám chữa bệnh quá tải, người tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau còn phải thông qua một thủ tục không hề có theo quy định là phôtô thẻ bảo hiểm y tế.

 Xem chi tiết ... (Xem tiếp)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện U Minh

     Những ngày đầu tháng 6 năm 2009, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ trong tỉnh Cà Mau do Sở Nội vụ chủ trì tiến hành làm việc tại một số cơ quan hành chính tại huyện U Minh. Tham gia đoàn kiểm tra lần này còn có Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng và Ban pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau.

Xem tiếp)

Quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh công

     Bình quân mỗi ngày, khoa khám bệnh thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước tiếp nhận khoảng 900 lượt bệnh nhân. Trong đó số người có thẻ bảo hiểm y tế chiếm hơn 2/3. Với số lượng bệnh nhân đông như vậy nhưng chỉ có 8 bác sĩ phụ trách. Nếu làm việc đúng 8 tiếng, 8 bác sĩ có mặt đầy đủ không bận công việc khác, không kể thứ 7, chủ nhật, muốn không để... (Xem tiếp)

Thêm thủ tục phiền hà khi khám bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

     Không chỉ phải xếp hàng chờ đợi hàng ngày vì cơ sở khám chữa bệnh quá tải, người tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau còn phải thông qua một thủ tục không hề có theo quy định là phôtô thẻ bảo hiểm y tế.

 Xem chi tiết ... (Xem tiếp)

Học trước chương trình lớp một nên hay không?

     Hiện nay, nhiều phụ huynh đều cho con đi học đọc, học viết trước khi vào lớp một. Với mong muốn cho trẻ không bị thua bạn bè, nhưng đó chỉ là một nhận thức lệch lạc của một số phụ huynh đã quá xem trọng tri thức mà coi nhẹ nền tảng hình thành nhân cách ở trẻ.

 Xem chi tiết ... (Xem tiếp)

Nhọc nhằn nước sạch vùng sâu

     Nước sạch có vai trò rất quan trọng đối với sức khoẻ, đời sống con người và trong hoạt động sản xuất. Nguồn nước không đảm bảo vệ sinh là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, ở nhiều vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, bà con vẫn còn khó khăn do không có nước sạch sinh hoạt. Đời sống vì thế ít được cải thiện.

 Xem chi tiết ... (Xem tiếp)

Hướng đi cho nước sạch nông thôn ở Cà Mau

     Dân số ở địa bàn nông thôn tỉnh Cà Mau là 911.000 người. Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh chỉ chiếm 74%, trong đó từ công trình tập trung chiếm 36%, từ giếng khoan 35% và từ các nguồn khác là 3%.

 Xem chi tiết ... (Xem tiếp)

Học trước chương trình lớp một nên hay không?

     Hiện nay, nhiều phụ huynh đều cho con đi học đọc, học viết trước khi vào lớp một. Với mong muốn cho trẻ không bị thua bạn bè, nhưng đó chỉ là một nhận thức lệch lạc của một số phụ huynh đã quá xem trọng tri thức mà coi nhẹ nền tảng hình thành nhân cách ở trẻ.

 Xem chi tiết ... (Xem tiếp)