Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chuyên đề

Ô nhiễm ở cơ sở chế biến thủy sản, đâu là giải pháp?

     Việc hình thành các khu công nghiệp là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng vấn đề quan trọng là làm sao giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và hạn chế ô nhiễm môi trường. Trong đó, môi trường tại […]... (Xem tiếp)

Mất mỹ quan đô thị từ dây điện

     Lâu nay, nhiều cấp, nhiều ngành liên quan đã và đang tập trung nhiều biện pháp để đảm bảo đường thông, hè thoáng. Thế nhưng, trên không thì chằng chịt đủ các loại dây, vừa dễ gây tai nạn, vừa mất mỹ quan đô thị nhưng lại ít được quan tâm.        Đó […]... (Xem tiếp)

Thực trạng nợ đọng thuế ở thành phố Cà Mau

     Trong xu thế kinh tế còn nhiều biến động phức tạp, cùng với chính sách kích cầu của Chính phủ vì an sinh xã hội đã gia giảm nhiều loại thuế, nhưng tổng thu dự toán cả năm cho ngành thuế thì không thay đổi đã gây không ít khó khăn cho ngành thuế. Đặc biệt hơn là hiện nay phải tiếp tục đối mặt với thực trạng nợ đọng thuế. Thành phố Cà Mau là một trong những... (Xem tiếp)

Tăng cường quản lý và cưởng chế thu nợ thuế

     Năm 2009, ngành Thuế tỉnh Cà Mau phải thu theo dự toán ngân sách là 1.800 tỷ đồng. Theo số liệu về tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách tính đến hết ngày 15/6/2009 toàn tỉnh Cà Mau chỉ thu đạt gần 33% tổng nguồn thu dự toán cả năm. Trong khi đó số nợ qua nhiều năm đã lên đến 200 tỷ đồng. Phần lớn là đối tượng kinh doanh tôm nguyên liệu và kinh doanh... (Xem tiếp)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện U Minh

     Những ngày đầu tháng 6 năm 2009, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ trong tỉnh Cà Mau do Sở Nội vụ chủ trì tiến hành làm việc tại một số cơ quan hành chính tại huyện U Minh. Tham gia đoàn kiểm tra lần này còn có Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng và Ban pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau.

Xem tiếp)

Quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh công

     Bình quân mỗi ngày, khoa khám bệnh thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước tiếp nhận khoảng 900 lượt bệnh nhân. Trong đó số người có thẻ bảo hiểm y tế chiếm hơn 2/3. Với số lượng bệnh nhân đông như vậy nhưng chỉ có 8 bác sĩ phụ trách. Nếu làm việc đúng 8 tiếng, 8 bác sĩ có mặt đầy đủ không bận công việc khác, không kể thứ 7, chủ nhật, muốn không để... (Xem tiếp)

Thêm thủ tục phiền hà khi khám bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

     Không chỉ phải xếp hàng chờ đợi hàng ngày vì cơ sở khám chữa bệnh quá tải, người tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau còn phải thông qua một thủ tục không hề có theo quy định là phôtô thẻ bảo hiểm y tế.

 Xem chi tiết ... (Xem tiếp)

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện U Minh

     Những ngày đầu tháng 6 năm 2009, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ trong tỉnh Cà Mau do Sở Nội vụ chủ trì tiến hành làm việc tại một số cơ quan hành chính tại huyện U Minh. Tham gia đoàn kiểm tra lần này còn có Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng và Ban pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau.

Xem tiếp)

Quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh công

     Bình quân mỗi ngày, khoa khám bệnh thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước tiếp nhận khoảng 900 lượt bệnh nhân. Trong đó số người có thẻ bảo hiểm y tế chiếm hơn 2/3. Với số lượng bệnh nhân đông như vậy nhưng chỉ có 8 bác sĩ phụ trách. Nếu làm việc đúng 8 tiếng, 8 bác sĩ có mặt đầy đủ không bận công việc khác, không kể thứ 7, chủ nhật, muốn không để... (Xem tiếp)

Thêm thủ tục phiền hà khi khám bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

     Không chỉ phải xếp hàng chờ đợi hàng ngày vì cơ sở khám chữa bệnh quá tải, người tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau còn phải thông qua một thủ tục không hề có theo quy định là phôtô thẻ bảo hiểm y tế.

 Xem chi tiết ... (Xem tiếp)