Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chuyên đề

Tuyển dụng công chức cấp xã rộng rãi – Tại sao không ?

     Dưới góc nhìn chủ quan của các địa phương muốn chấm dứt tình trạng thiếu cán bộ công chức đạt chuẩn và bố trí cán bộ công chức chưa hợp lý, trước hết cần có chính sách hỗ trợ để cùng với ngân sách địa phương bảo đảm các điều kiện cho công tác […]... (Xem tiếp)

Dân kiện nhau bởi quy hoạch không đồng bộ

     Ông Ngô Quốc Tĩnh, Ninh Duy Khiên và hộ bà Ngô Thị Tiá, thường trú ở huyện Đầm Dơi. Sau nhiều năm tích cóp mới mua được 3 phần đất nhỏ ở khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau. Khi sang đã làm giấy tờ hoàn chỉnh và hợp pháp, nhưng khi tiến […]... (Xem tiếp)

Dân kiện nhau bởi quy hoạch không đồng bộ

     Ông Ngô Quốc Tĩnh, Ninh Duy Khiên và hộ bà Ngô Thị Tiá, thường trú ở huyện Đầm Dơi. Sau nhiều năm tích cóp mới mua được 3 phần đất nhỏ ở khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau. Khi sang đã làm giấy tờ hoàn chỉnh và hợp pháp, nhưng khi tiến hành xây cất nhà trên đất của mình thì 3 hộ này lại bị nhiều hộ dân phía bên trong dùng mọi cách để ngăn... (Xem tiếp)

Nhất giống…

     Kinh nghiệm sản xuất truyền thống là “nhất nước, nhì phân, tam cần, giống”. Với sự phát triển của công nghệ lai tạo, biến đổi gen, đột biến gen… các nhà khoa học đã cho ra nhiều giống mới ngày càng đáp ứng yêu cầu sản xuất của con người. Đó là năng suất, chất lượng và hiệu quả. Có lẽ vì thế mà giống đã xếp thành yếu tố quan trọng số một đối với nhà nông.... (Xem tiếp)

Hợp tác xã trồng màu, mô hình hiệu quả

     Bằng nguồn vốn giảm nghèo của chương trình mục tiêu quốc gia, Chi cục phát triển Hợp tác xã tỉnh Cà Mau đã đầu tư cho 10 hộ nông dân nghèo ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình để phát triển hoa màu. Để việc đầu tư của Nhà nước và quá trình sản xuất hoa màu của xã viên đạt được hiệu quả, chương trình tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt rất kỹ càng và cử... (Xem tiếp)

Để người sản xuất lúa có lãi

     Cà Mau là địa phương đã gắn bó mật thiết với cây lúa từ ngày khai hoang lập ấp và đã góp phần đáng kể cùng với cả nước giữ vững an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, dù có nhiều cố gắng, nhưng việc ứng dụng những tiến bộ mới về giống vào thực tế sản xuất của nông dân Cà Mau, vẫn còn chậm và hạn chế.... (Xem tiếp)

Nhất giống…

     Kinh nghiệm sản xuất truyền thống là “nhất nước, nhì phân, tam cần, giống”. Với sự phát triển của công nghệ lai tạo, biến đổi gen, đột biến gen… các nhà khoa học đã cho ra nhiều giống mới ngày càng đáp ứng yêu cầu sản xuất của con người. Đó là năng suất, chất lượng và hiệu quả. Có lẽ vì thế mà giống đã xếp thành yếu tố quan trọng số một đối với nhà nông.... (Xem tiếp)

Hợp tác xã trồng màu, mô hình hiệu quả

     Bằng nguồn vốn giảm nghèo của chương trình mục tiêu quốc gia, Chi cục phát triển Hợp tác xã tỉnh Cà Mau đã đầu tư cho 10 hộ nông dân nghèo ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình để phát triển hoa màu. Để việc đầu tư của Nhà nước và quá trình sản xuất hoa màu của xã viên đạt được hiệu quả, chương trình tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt rất kỹ càng và cử... (Xem tiếp)

Để người sản xuất lúa có lãi

     Cà Mau là địa phương đã gắn bó mật thiết với cây lúa từ ngày khai hoang lập ấp và đã góp phần đáng kể cùng với cả nước giữ vững an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, dù có nhiều cố gắng, nhưng việc ứng dụng những tiến bộ mới về giống vào thực tế sản xuất của nông dân Cà Mau, vẫn còn chậm và hạn chế.... (Xem tiếp)

Phụ nữ Cà Mau tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

     Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của phụ nữ tỉnh Cà Mau đã làm chuyển biến đáng kể cuộc sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận chị em phụ nữ. Rất nhiều chị trước đây cuộc sống khó khăn, nay đã khá giả và trở thành phụ nữ sản xuất giỏi.... (Xem tiếp)