Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chuyên đề

Dân kiện nhau bởi quy hoạch không đồng bộ

     Ông Ngô Quốc Tĩnh, Ninh Duy Khiên và hộ bà Ngô Thị Tiá, thường trú ở huyện Đầm Dơi. Sau nhiều năm tích cóp mới mua được 3 phần đất nhỏ ở khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau. Khi sang đã làm giấy tờ hoàn chỉnh và hợp pháp, nhưng khi tiến […]... (Xem tiếp)

Để người sản xuất lúa có lãi

     Cà Mau là địa phương đã gắn bó mật thiết với cây lúa từ ngày khai hoang lập ấp và đã góp phần đáng kể cùng với cả nước giữ vững an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, dù có nhiều cố gắng, nhưng việc ứng dụng những tiến bộ mới về giống […]... (Xem tiếp)

Nhất giống…

     Kinh nghiệm sản xuất truyền thống là “nhất nước, nhì phân, tam cần, giống”. Với sự phát triển của công nghệ lai tạo, biến đổi gen, đột biến gen… các nhà khoa học đã cho ra nhiều giống mới ngày càng đáp ứng yêu cầu sản xuất của con người. Đó là năng suất, chất lượng và hiệu quả. Có lẽ vì thế mà giống đã xếp thành yếu tố quan trọng số một đối với nhà nông.... (Xem tiếp)

Hợp tác xã trồng màu, mô hình hiệu quả

     Bằng nguồn vốn giảm nghèo của chương trình mục tiêu quốc gia, Chi cục phát triển Hợp tác xã tỉnh Cà Mau đã đầu tư cho 10 hộ nông dân nghèo ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình để phát triển hoa màu. Để việc đầu tư của Nhà nước và quá trình sản xuất hoa màu của xã viên đạt được hiệu quả, chương trình tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt rất kỹ càng và cử... (Xem tiếp)

Để người sản xuất lúa có lãi

     Cà Mau là địa phương đã gắn bó mật thiết với cây lúa từ ngày khai hoang lập ấp và đã góp phần đáng kể cùng với cả nước giữ vững an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, dù có nhiều cố gắng, nhưng việc ứng dụng những tiến bộ mới về giống vào thực tế sản xuất của nông dân Cà Mau, vẫn còn chậm và hạn chế.... (Xem tiếp)

Nhất giống…

     Kinh nghiệm sản xuất truyền thống là “nhất nước, nhì phân, tam cần, giống”. Với sự phát triển của công nghệ lai tạo, biến đổi gen, đột biến gen… các nhà khoa học đã cho ra nhiều giống mới ngày càng đáp ứng yêu cầu sản xuất của con người. Đó là năng suất, chất lượng và hiệu quả. Có lẽ vì thế mà giống đã xếp thành yếu tố quan trọng số một đối với nhà nông.... (Xem tiếp)

Hợp tác xã trồng màu, mô hình hiệu quả

     Bằng nguồn vốn giảm nghèo của chương trình mục tiêu quốc gia, Chi cục phát triển Hợp tác xã tỉnh Cà Mau đã đầu tư cho 10 hộ nông dân nghèo ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình để phát triển hoa màu. Để việc đầu tư của Nhà nước và quá trình sản xuất hoa màu của xã viên đạt được hiệu quả, chương trình tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt rất kỹ càng và cử... (Xem tiếp)

Phụ nữ Cà Mau tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

     Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của phụ nữ tỉnh Cà Mau đã làm chuyển biến đáng kể cuộc sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận chị em phụ nữ. Rất nhiều chị trước đây cuộc sống khó khăn, nay đã khá giả và trở thành phụ nữ sản xuất giỏi.... (Xem tiếp)

Phụ nữ với công tác xóa đói giảm nghèo

     Công tác Hội phụ nữ từng bước được chú trọng góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể cá nhân phụ nữ đảm việc nước, giỏi việc nhà góp phần vào công tác xoá đói giảm nghèo ở địa phương.... (Xem tiếp)

Phụ nữ Cà Mau tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

     Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của phụ nữ tỉnh Cà Mau đã làm chuyển biến đáng kể cuộc sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận chị em phụ nữ. Rất nhiều chị trước đây cuộc sống khó khăn, nay đã khá giả và trở thành phụ nữ sản xuất giỏi.... (Xem tiếp)