Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giới thiệu phim

Mình yêu nhau đi

Mình yêu nhau đi

Phim truyện: Mình yêu nhau đi. Phát sóng lúc 12h00, từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần.      ... (Xem tiếp)

Ông trùm đá quý

Ông trùm đá quý

Phim truyện: Ông trùm đá quý. Phát sóng lúc 13h00, từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần.      ... (Xem tiếp)

Sự trở về của Lucas

Sự trở về của Lucas

Phim truyện: Sự trở về của Lucas. Phát sóng lúc 21h10, từ thứ 2 đến thứ sáu hàng tuần.        ... (Xem tiếp)

Thiên thần 1001

Thiên thần 1001

Phim truyện: Thiên thần 1001. Phát sóng lúc 22h00, từ thứ 2 đến thứ bảy hàng tuần.    ... (Xem tiếp)

Càn Long Truyền Kỳ

Càn Long Truyền Kỳ

Phim truyện: Càng Long Truyền Kỳ Phát sóng lúc: 22h40 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.... (Xem tiếp)

Đế quốc hoàng kim

Đế quốc hoàng kim

Phim truyện: Đế quốc hoàng kim Phát sóng lúc: 21h10 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.... (Xem tiếp)

Đoạt tình

Đoạt tình

Phim truyện: Đoạt tình Phát sóng lúc: 12h00 các ngày trong hàng tuần.... (Xem tiếp)

Ngịch thủy hành kiếm

Ngịch thủy hành kiếm

Phim truyện: Ngịch thủy hành kiếm Phát sóng lúc: 13h00 các ngày trong hàng tuần.... (Xem tiếp)