Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Khoa học và công nghệ

Giải pháp công nghệ bảo vệ tài nguyên

     Mô hình nuôi cua biển quảng canh cải tiến ngày càng phổ biến ở Cà Mau cũng như một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Từ trước năm 2005, lượng cua giống trong tự nhiên không đủ cung ứng cho bà con nuôi. Đồng thời, con giống giá cũng rất cao. Từ khi […]... (Xem tiếp)

Hiệu quả của cống đập xà lan

     Cùng có chức năng như cống truyền thống, nhưng cống đập xà lan có nhiều ưu điểm về giá thành, thời gian thi công và cơ động trong sử dụng. Và công nghệ mới này đang được Cà Mau lựa chọn là giải pháp thủy lợi tối ưu cho vùng ngọt hóa.      Cống đập […]... (Xem tiếp)

Giải pháp công nghệ bảo vệ tài nguyên

     Mô hình nuôi cua biển quảng canh cải tiến ngày càng phổ biến ở Cà Mau cũng như một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Từ trước năm 2005, lượng cua giống trong tự nhiên không đủ cung ứng cho bà con nuôi. Đồng thời, con giống giá cũng rất cao. Từ khi Phân viện nghiên cứu thủy sản Minh Hải nghiên cứu thành công trong ứng dụng công nghệ sản xuất cua giống đã đem lại bước... (Xem tiếp)

Hiệu quả của cống đập xà lan

     Cùng có chức năng như cống truyền thống, nhưng cống đập xà lan có nhiều ưu điểm về giá thành, thời gian thi công và cơ động trong sử dụng. Và công nghệ mới này đang được Cà Mau lựa chọn là giải pháp thủy lợi tối ưu cho vùng ngọt hóa.

 Xem chi tiết ... (Xem tiếp)

Thực trạng vườn dừa ở Cà Mau

      Dừa là loại cây trồng gắn bó lâu năm và phát triển mạnh ở Cà Mau. Trước những năm 2000, Cà Mau là địa phương có diện tích vườn dừa đứng thứ 2 Đồng bằng sông Cửu Long, chỉ sau tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, sau khi đồng loạt chuyển dịch sang nuôi tôm, cùng với sự xâm mặn và nhiều nguyên nhân khác, cây dừa bị thu hẹp dần.  ... (Xem tiếp)

Triển vọng cây dừa

     Khi con tôm không còn “sốt” nữa và mô hình nuôi tôm không đem lại thu nhập cao như mong đợi thì phục hồi vườn dừa là cần thiết nhằm cải thiện kinh tế cho nông dân. Nhận định này không chỉ thuyết phục các cấp chính quyền địa phương, ngành chức năng, mà còn được những nông dân lựa chọn trong hướng đi mới của mình.... (Xem tiếp)

Đưa khoa học kỹ thuật vào dự án khôi phục vườn dừa

     Muốn cây trồng đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, nhất thiết phải chú ý đến khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Trồng dừa cũng vậy. Thực tiễn cho thấy năng suất và hiệu quả của vườn dừa ở Cà Mau kém một phần quan trọng là do người trồng dừa và cơ quan chức năng chưa thấu đáo việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác dừa. Dự án khôi phục và phát... (Xem tiếp)

Thực trạng vườn dừa ở Cà Mau

      Dừa là loại cây trồng gắn bó lâu năm và phát triển mạnh ở Cà Mau. Trước những năm 2000, Cà Mau là địa phương có diện tích vườn dừa đứng thứ 2 Đồng bằng sông Cửu Long, chỉ sau tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, sau khi đồng loạt chuyển dịch sang nuôi tôm, cùng với sự xâm mặn và nhiều nguyên nhân khác, cây dừa bị thu hẹp dần.  ... (Xem tiếp)

Triển vọng cây dừa

     Khi con tôm không còn “sốt” nữa và mô hình nuôi tôm không đem lại thu nhập cao như mong đợi thì phục hồi vườn dừa là cần thiết nhằm cải thiện kinh tế cho nông dân. Nhận định này không chỉ thuyết phục các cấp chính quyền địa phương, ngành chức năng, mà còn được những nông dân lựa chọn trong hướng đi mới của mình.... (Xem tiếp)

Đưa khoa học kỹ thuật vào dự án khôi phục vườn dừa

     Muốn cây trồng đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, nhất thiết phải chú ý đến khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Trồng dừa cũng vậy. Thực tiễn cho thấy năng suất và hiệu quả của vườn dừa ở Cà Mau kém một phần quan trọng là do người trồng dừa và cơ quan chức năng chưa thấu đáo việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác dừa. Dự án khôi phục và phát... (Xem tiếp)