Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Lịch phim tháng

Lịch phát sóng phim truyện tháng 01-2016

     ĐÀI PT-TH CÀ MAU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   LỊCH PHÁT SÓNG PHIM TRUYỆN, THÁNG 01 – 2016   Giờ PS TÊN PHIM SỐ TẬP NGÀY PHÁT SÓNG GHI CHÚ 5h00 Phim truyện nước ngoài (1 tập)   […]... (Xem tiếp)

Lịch phát sóng phim truyện tháng 12-2015

     ĐÀI PT-TH CÀ MAU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   LỊCH PHÁT SÓNG PHIM TRUYỆN, THÁNG 12 – 2015   Giờ PS TÊN PHIM SỐ TẬP NGÀY PHÁT SÓNG GHI CHÚ 5h00 Phim truyện nước ngoài (1 tập)   […]... (Xem tiếp)

Lịch phát sóng phim truyện tháng 11-2015

Lịch phát sóng phim truyện tháng 11-2015... (Xem tiếp)

Lịch phát sóng phim truyện tháng 10-2015

Lịch phát sóng phim truyện tháng 10-2015... (Xem tiếp)

Lịch phát sóng phim truyện tháng 9-2015

Lịch phát sóng phim truyện tháng 9-2015... (Xem tiếp)

Lịch phát sóng phim truyện tháng 8-2015

Lịch phát sóng phim truyện tháng 8-2015... (Xem tiếp)

Lịch phát sóng phim truyện tháng 7-2015

Lịch phát sóng phim truyện tháng 7-2015... (Xem tiếp)

Lịch phát sóng phim truyện tháng 6-2015

Lịch phát sóng phim truyện tháng 6-2015... (Xem tiếp)

Lịch phát sóng phim truyện tháng 5-2015

Lịch phát sóng phim truyện tháng 5-2015... (Xem tiếp)

Lịch phát sóng phim truyện tháng 4-2015

Lịch phát sóng phim truyện tháng 4-2015... (Xem tiếp)