Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Nông thôn

Nông dân nói về cơ giới hóa trong sản xuất

     Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích canh tác khoảng 3,9 triệu ha, với các mùa vụ khác nhau. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có trên 1,5 triệu ha lúa đông – xuân và 1,6 triệu ha lúa hè – thu. Còn diện tích lúa mùa và lúa vụ ba trên […]... (Xem tiếp)

Nguy cơ cháy rừng có được đẩy lùi?

     Theo lời các cụ già, hễ “năm nhuần thì nắng hạn”. Năm nay dù nhuần nhưng thời gian nắng hạn luôn bị ngắt quãng bởi những trận mưa trái mùa. Theo đài khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo, năm nay khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thể tới trung tuần […]... (Xem tiếp)

Dân trí vùng rừng – Nỗi niềm trăn trở

     Cư dân ở khu vực rừng U Minh hạ luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt. Bởi hầu hết người dân trước khi được nhận đất nhận rừng đời sống đều rất khó khăn. Sau hơn 30 năm, kinh tế - xã hội vùng rừng phát triển rất đáng kể trong đó có giáo dục. Nhưng nhìn chung trình độ dân trí ở đây vẫn còn nhiều hạn chế.... (Xem tiếp)

Tràm thẻ bây giờ

     Những năm đầu của thập niên 1990, Tràm Thẻ được qui hoạch là vùng lúa mùa - cá đồng. Nhưng đất ở đây trũng lại đẫm phèn nên nuôi cá không lớn, làm lúa cũng không có ăn. Nhiều người dân đã bỏ đồng tứ tán nơi khác. Số còn lại bao khuôn dẫn mặn nuôi tôm sú hầu mong lay lắt qua ngày. Không ngờ bây giờ trở lại vùng đất đem no ấm cho phần lớn bà... (Xem tiếp)

Hiệu quả từ đa canh

     Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng đa canh, trong những năm qua, kinh tế - xã hội ở huyện Cái Nước có bước phát triển đáng kể, đời sống của nhân dân dần được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.... (Xem tiếp)

Tràm thẻ bây giờ

     Những năm đầu của thập niên 1990, Tràm Thẻ được qui hoạch là vùng lúa mùa - cá đồng. Nhưng đất ở đây trũng lại đẫm phèn nên nuôi cá không lớn, làm lúa cũng không có ăn. Nhiều người dân đã bỏ đồng tứ tán nơi khác. Số còn lại bao khuôn dẫn mặn nuôi tôm sú hầu mong lay lắt qua ngày. Không ngờ bây giờ trở lại vùng đất đem no ấm cho phần lớn bà... (Xem tiếp)

Hiệu quả từ đa canh

     Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng đa canh, trong những năm qua, kinh tế - xã hội ở huyện Cái Nước có bước phát triển đáng kể, đời sống của nhân dân dần được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.... (Xem tiếp)

Thấy gì qua chuyến khảo sát ở An Giang

     So với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang không phải là tỉnh đứng đầu về diện tích sản xuất lúa, nhưng là tỉnh đứng đầu về năng suất và sản lượng. Với  560.000 ha, năm 2008 An Giang đạt sản lượng lúa hơn 3.500.000 tấn. Điều gì giúp ngành Nông nghiệp An Giang có được kết quả đó?... (Xem tiếp)

Thấy gì qua chuyến khảo sát ở An Giang

     So với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, An Giang không phải là tỉnh đứng đầu về diện tích sản xuất lúa, nhưng là tỉnh đứng đầu về năng suất và sản lượng. Với  560.000 ha, năm 2008 An Giang đạt sản lượng lúa hơn 3.500.000 tấn. Điều gì giúp ngành Nông nghiệp An Giang có được kết quả đó?... (Xem tiếp)

Nguy cơ cháy rừng có được đẩy lùi?

     Theo lời các cụ già, hễ “năm nhuần thì nắng hạn”. Năm nay dù nhuần nhưng thời gian nắng hạn luôn bị ngắt quãng bởi những trận mưa trái mùa. Theo đài khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo, năm nay khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thể tới trung tuần tháng 5 mùa mưa mới thật sự bắt đầu. Như vậy là rừng tràm U Minh sẽ còn phải tiếp tục đối mặt với nguy... (Xem tiếp)

Trang 1 trên 212