Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Vai trò của công tác tuyên truyền trong giải phóng mặt bằng

Đã đăng vào 6 Th9, 2009 lúc 0:00

     Để giải phóng mặt bằng thực thi Dự án làm đường ô tô về trung tâm xã nhanh chóng, Hội đồng đền bù giải tỏa tại các huyện được thành lập. Thành viên của Hội động này ngoài đại diện chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn, còn có đại diện các đoàn thể.

 

     Khi bắt tay vào thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thành viên Hội đồng đền bù giải tỏa cùng nhau bàn bạc trao đổi để đi đến thống nhất tùy theo đối tượng áp dụng phương thức truyên truyền, vận động phù hợp để người dân thông hiểu chủ trương, quy định của Nhà nước trong đền bù giải tỏa từ đó tự giác chấp hành. Ông Nguyễn Văn Mãi – Trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Trần Văn Thời cho biết: “Trong bồi thường giải toả mặt bằng công tác tuyên truyền vận động giữ vai trò chính yếu đến ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Vì vậy, chúng tôi tuyên truyền tất cả các quy định của Nhà nước về bồi thường thu hồi đất  để người dân thông hiểu”.
     Từ quan điểm thống nhất cùng đi đến hành động cụ thể. Trước và trong quá trình triển khai dự án, Hội đồng đền bù giải tỏa thường xuyên trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, thông tin cụ thể cho người dân nắm bắt. Từng thành viên trong Hội đồng tùy theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giải thích, giải quyết, thông tin kịp thời những khúc mắc, yêu cầu của người dân. Trong đó vai trò then chốt do chính quyền cơ sở đảm trách. Ông Đỗ Thanh Hài – Chủ tịch UBND xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi nói: “Chúng tôi cùng ban ngành đoàn thể đến tận hộ dân tuyên  truyền vận động. Khi tư tưởng được đả thông thì người dân đồng thuận với việc bồi hoàn thu hồi đất”.
     Muốn thể hiện được vai trò của cơ quan hành chính Nhà nước, đòi hỏi trong quá trình thực hiện công việc của mình cơ quan hành chính phải làm cho dân hiểu, dân thông, nhất là các dự án công trình tác động trực tiếp đến quyền lợi của bà con. Hiệu quả hoạt động của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng tại huyện Đầm Dơi và huyện Trần Văn Thời đã đã được chứng minh qua con số: hơn 4.000 hộ dân bị thu hồi đất làm đường giao thông về trung tâm xã nhưng chỉ còn vài chục trường hợp chưa đồng ý với mức bồi thường. Dân hiểu, dân thông thể hiện vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền vận động do Hội đồng đền bù, giải tỏa. Bởi lẻ, “dễ ngàn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”./.

TH: Hoài Lê

Để lại nhận xét