Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cà Mau công tác dân số còn nhiều thách thức

Đã đăng vào 19 Th7, 2010 lúc 0:00

     Đến đầu năm 2010, quy mô dân số Cà Mau ở ngưỡng gần 1207000 người. Tỉ lệ phát triển dân số giảm còn 1,24%, tỉ suất sinh giảm bình quân 0,5%o mỗi năm đã đưa Cà Mau đạt được mức sinh thay thế trước khi kết thúc Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010.

 

     Việt Nam đang trong giai đoạn cơ cấu dân số ‘‘vàng’’. Điều đó dẫn đến số người trong độ tuổi lao động cao gấp đôi số người phụ thuộc bao gồm người già và trẻ em. Tuy nhiên, lực lượng lao động lớn cũng đồng nghĩa với nguy cơ thất nghiệp cao. Hiện nay nước ta có trên 25% số lao động được đào tạo, còn lại gần 75% là lao động giản đơn. Nguồn lao động chất lượng thấp sẽ không thể tạo ra các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, tạo ra sức cạnh tranh tốt cho nền kinh tế. Thống kê tại Cà Mau đến ngày 1/7/2010, số người lao động từ 15 tuổi trở lên đang hoạt động kinh tế chiếm số lượng hơn 895.000 người, trong đó gần 33 ngàn người không có việc làm. Tình trạng lao động di cư ra thành phố kiếm sống cũng đang là vấn đề quan tâm. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục, y tế, đào tạo trình độ, tay nghề là yêu cầu cấp thiết để khi những thế hệ tương lai trưởng thành, họ sẽ có việc làm ổn định. Lúc đó sẽ hạn chế được các tệ nạn xã hội do tỉ lệ thất nghiệp gia tăng.

     Công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) không chỉ chú trọng giảm sinh để ổn định quy mô dân số mà mục tiêu hướng đến trong giai đoạn tới đó là nâng cao chất lượng dân số, giải quyết bài toán về cơ cấu dân số, phân bố quản lý dân cư hợp lý đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội ở từng địa phương. Cà Mau đang đứng trước sự biến đổi mạnh mẽ của cơ cấu dân số như tốc độ già hóa dân số tăng, tỉ số giới tính khi sinh đang ở mức báo động. Về các biện pháp ngăn ngừa tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, theo ngành chuyên môn là đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân thay đổi hành vi đi đến chấp nhận việc sinh con trai cũng như sinh con gái.

     Tỉnh Cà Mau đã và đang triển khai 2 đế án của Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đầu tư. Đó là đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh, đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo ngập mặn. Việc quan tâm triển khai 2 đề án lớn này sẽ góp phần cải thiện chất lượng giống nòi, nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới./.

CTV: Kim Há

Để lại nhận xét