Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Nâng chất công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Đã đăng vào 13 Th9, 2008 lúc 0:00

     Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã trở thành một phong trào sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Phong trào đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, cũng còn không ít yếu kém cần khắc phục để nâng cao chất lượng cho phong trào này.     Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã phát huy truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, khẳng định lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, giải quyết nhiều bức xúc của cộng đồng, cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống xã hội. Cuộc vận động này là cơ sở vững chắc cho việc phấn đấu bình chọn ấp, khóm, xã, phường, thị trấn văn hoá.
     Về cơ bản, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã đi vào nề nếp, ngày càng được các tầng lớp nhân dân quan tâm và đồng tình hưởng ứng thực hiện. Theo số liệu báo cáo của Sở Văn hoá thông tin, tỉnh Cà Mau có gần 87% gia đình được công nhận văn hoá. Trong đó, có 18,2% gia đình được công nhận là gia đình văn hoá tiêu biểu. Có 704/882 ấp, khóm được công nhận đạt chuẩn văn hoá đạt tỷ lệ 79,82%. Tuy nhiên chỉ có 37/97 xã, phường, thị trấn được công nhận văn hóa.
     Phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo ở cơ sở phát triển khá tốt với nhiều hình thức như: Góp vốn xoay vòng, hỗ trợ kinh nghiệm làm ăn, phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm, vận động xây dựng quỹ vì người nghèo. Song song đó, phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội được các địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực. Nhiều khu dân cư vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội. Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được các địa phương chú ý quan tâm nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
     Ông Đỗ Thanh Trang, Phó Giám đốc Sở văn hóa thông tin tỉnh Cà Mau cho biết: Cuộc vận động xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn từ lúc triển khai thực hiện đã có những chuyển biến đáng khích lệ. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang đã sử dụng vườn cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường văn hoá trong đơn vị. Điển hình là huyện Năm Căn 77/95 công sở được công nhận đạt chuẩn văn hoá chiếm tỷ lệ 81,05%, thành phố Cà Mau 92,64%.
     Đầu tháng 8 năm 2008, tỉnh Cà Mau đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra nâng chất cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở một số xã, phường, thị trấn. Qua kiểm tra cho thấy bên cạnh những mặt đạt và vượt tiêu chí quy định, các địa phương vẫn còn nhiều mặt hạn chế cần khắc phục. Chẳng hạn, thị trấn U Minh thực hiện rất tốt công tác xoá đói giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 2,1%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ chung của cả huyện U Minh. Tuy nhiên, thị trấn U Minh còn một số mặt hạn chế như: còn 19.000m lộ chưa được bê tông hoá, các thiết chế văn hoá xuống cấp và hư hỏng; cảnh quan và vệ sinh môi trường không được đảm bảo, còn cầu tiêu trên sông và một số cầu giao thông còn tạm bợ. Ở xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi thì các trụ sở sinh hoạt văn hoá của các ấp do nhân dân tự nguyện đóng góp và được xây dựng khá khang trang. Tuy nhiên, xã Tạ An Khương Nam còn một số tiêu chí cần phải quyết tâm phấn đấu mới đạt được như: tỷ lệ hộ nghèo còn 7,95%, chỉ có 75% tuyến đường được bê tông hoá, nhiều đoạn đường xuống cấp do sạt lở cần sửa chữa, còn một ấp vẫn chưa có trụ sở văn hoá và xã vẫn chưa có Trung tâm văn hoá thể thao. Ông Đỗ Thanh Hài, Chủ tịch UBND xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi cho biết: "Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Tạ An Khương Nam xem công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và công tác này dần có sự chuyển biến trong nhận thức của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Để nâng chất công tác này, xã rất cần sự hỗ trợ từ cấp trên để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế – chính trị – xã hội ở địa phương".
     Bên cạnh đó, chất lượng của đời sống văn hoá chưa đều. Mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân còn chênh lệch khá xa giữa thành thị và nông thôn. Các thiết chế văn hoá phục vụ cho hoạt động nghệ thuật ở cơ sở còn thiếu thốn hạn hẹp. Chẳng hạn, ở thành phố Cà Mau có nhiều khu vui chơi, giải trí, trung tâm văn hoá được đầu tư khá tốt trong khi tại nhiều ấp, xã vẫn chưa có trụ sở và trung tân văn hoá.
     Tình trạng mất vệ sinh môi trường vẫn diễn ra phổ biến ở cộng đồng dân cư làm mất vẽ mỹ quan, tạo điều kiện cho nhiều dịch bệnh phát triển. Nhiều tệ nạn xã hội không giảm mà còn gia tăng như tệ nạn mê tín dị đoan, cờ bạc, ma tuý… gây mất ổn định ở địa bàn dân cư. Một số biểu hiện thiếu lành mạnh trong đời sống văn hoá như việc cưới, việc tang vẫn còn gây phiền hà, lãng phí…
     Từ những tồn tại nêu trên, cần phải có những giải pháp để khắc phục, tập trung xây dựng gia đình văn hoá, coi đây là yếu tố nền tảng; khơi dậy ý thức trách nhiệm của người dân đối với việc bảo vệ truyền thống văn hoá của dân tộc; củng cố và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho đời sống của nhân dân như: điện, đường, trường, trạm, nước sạch và khu vui chơi cho trẻ… Ông Đỗ Thanh Trang, Phó Giám đốc Sở văn hóa thông tin tỉnh Cà Mau cho biết: "Qua quá trình kiểm tra một số xã, phường, thị trấn đã đạt chuẩn văn hoá, về cơ bản các đơn vị đã giữ vững danh hiệu của mình. Tuy nhiên, những vấn đề trọng tâm mà các địa phương cần quan tâm thực hiện như: chú trọng công tác xoá đói giảm nghèo; cũng cố gia đình văn hoá; hoàn thiện về các thiết chế văn hoá; cũng cố cơ sở vật chất như: điện, đường, trường, trạm và nước sạch; đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh… Làm tốt những công tác này thì chất lượng của cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá mới được nâng cao"./.

TH: Minh Trí

Để lại nhận xét