Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giá cả thị trường

BẠN CẦN BIẾT

Giá cả một số mặt hàng chủ yếu trong tỉnh Cà Mau (lúc 9h ngày 28/11/2013)

I/ Thành phố Cà Mau     
1 – Giá vàng SJC:      
     +  Mua vào   : 3.510.000 đ/chỉ
     +  Bán ra      : 3.527.000 đ/chỉ
2 – Giá USD       : 21.130 đ/USD
3 – Giá lúa (mới)         :              đ/kg
4 – Giá gạo tẻ thường :  9.000 đ/kg
5 – Giá xăng dầu:   
     + Xăng RON 92      : 23.630 đ/lít
     + Dầu KO                : 22.310 đ/lít
     + Dầu DO 0,05%S : 22.460 đ/lít
6 – Giá sắt:
     + Sắt tròn trơn D6 (Vicasa) : 15.000 đ/kg
     + Sắt tròn trơn D8 (Vicasa) : 14.950 đ/kg


Theo Sở Tài chính Cà Mau

Để lại nhận xét