Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CTV  

Đài PT-TH Cà Mau, tiền thân là Đài PT-TH Minh Hải được thành lập theo Quyết Định số 353/QĐ.UB ngày 4/7/1977 của UBND Tỉnh Minh Hải. Đài đã chính thức phát đi tiếng nói đầu tiên vào ngày 19/8/1977.

Ngay từ ngày đầu Tỉnh Cà Mau mới được tái lập (01/01/1997), nhiệm vụ là tờ báo nói, báo hình, là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân Cà Mau. Đài PT-TH Cà Mau có chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, giáo dục pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Đồng thời phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật bồi dưỡng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội công bằng, Dân chủ, Văn minh”.

Hơn 40 năm qua, toàn thể cán bộ, phóng viên, công chức từng bước vượt qua mọi khó khăn gian khổ, không ngừng học tập nâng cao trình độ, nêu cao trách nhiệm của người chiến sĩ cầm bút, cầm máy trên mặt trận chính trị tư tưởng. Biết lấy phương châm “Đoàn kết, Thống nhất” để tạo sức mạnh, làm động lực thúc đẩy quá trình đổi mới. Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng nội dung chương trình, đảm bảo thông tin nhanh, nhạy, kịp thời, chính xác những sự kiện quan trọng đang diễn ra ở các địa phương trong tỉnh, trong nước và trên thế giới mà mọi người quan tâm. 


Trụ sở chính Đài PT-TH Cà Mau

Ngày nay, Đài PT-TH Cà Mau đã được đầu tư khá hoàn thiện từ cơ sở hạ tầng đến thiết bị kỹ thuật theo lộ trình số hóa của Chính phủ. Máy phát thanh phát sóng AM, FM có công suất 10KW, thời lượng chương trình mỗi ngày trên 15 giờ 30 phút. Kênh truyền hình CTV phát sóng 20 giờ mỗi ngày. Đài PT- TH Cà Mau có 06 phòng chuyên môn. 

Đóng góp của Đài PT-TH Cà Mau được ghi nhận bằng các phần thưởng quan trọng sau đây:

* 3 Bằng khen của Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam vào các năm 1994, 1995 và 2002

* 3 Bằng khen của Chủ nhiệm Uỷ Ban Phát thanh – Truyền hình Việt Nam vào các năm 1982, 1985 và 1986

* Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng tặng Bằng khen năm 1982

* Chủ Tịch Nước tặng:
.: Huân chương Lao Động hạng Ba năm 1996
.: Huân chương Lao Động hạng Nhì năm 2000
.: Huân chương Lao Động hạng Nhất năm 2005
.: Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2010

* 20 Huy chương Vàng Bạc tại các kỳ liên hoan Phát thanh và Truyền hình toàn quốc.

Địa chỉ liên hệ:

Đài PT-TH Cà Mau, Số 413, Nguyễn Trãi, Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Email: ctvcamau@vnn.vn
Website: www.ctvcamau.vn
Điện thoại liên hệ phòng, ban:
– Tổng đài: (0290) 3831664
– Phòng TC-HC và Dịch vụ: (0290) 3833621;(0290) 3834940; Fax: (0780) 3833621.
– Phòng Chương trình: (0290) 3834428; Fax: (0290) 3819150.
– Phòng Thời sự – Chuyên đề: (0290) 3819178.
– Phòng Văn nghệ – Giải trí: (0290) 3591527.
– Phòng Phát thanh: (0290) 3591548.
– Phòng Kỹ thuật – Công nghệ: (0290) 3838048.

Để lại nhận xét