Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cà Mau sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở

Đã đăng vào 17 Th4, 2014 lúc 8:35

Bắt đầu từ ngày 1/4/2014, cùng với cả nước tỉnh Cà Mau sẽ tiến hành cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ theo mẫu. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu có quy mô lớn, được triển khai sau 5 năm kể từ cuộc tổng điều tra năm 2009.

Mục tiêu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này là thu thập số liệu về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước; làm cơ sở để đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số và nhà ở. Qua đó, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2011 – 2015; xây dựng chính sách, kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ việc lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020…

Tại tỉnh Cà Mau, cuộc điều tra lần này sẽ được thực hiện ở 499 địa bàn mẫu/2.209 địa bàn của 101 xã, phường, thị trấn. Mỗi mẫu của một địa bàn được chọn của cuộc Tổng điều tra có 30 hộ dân được chọn để điều tra. Để cuộc điều tra trên địa bàn đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm 2014, Cục Thống kê tỉnh Cà Mau đã thành lập tổ công tác cấp tỉnh giúp chỉ đạo điều tra ở địa phương. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện trực tiếp tham gia cuộc điều tra. Cục Thống kê tỉnh Cà Mau cũng cung cấp gần 18.000 phiếu điều tra cho các địa phương.

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là tài liệu phục vụ Tổng điều tra do Trung ương chuyển về cho tỉnh chưa kịp thời, nên công tác chuẩn bị ở cấp tỉnh, cấp huyện còn gặp lúng túng. Bên cạnh đó, số lượng điều tra viên được chọn lần này rất đông, trình độ chênh lệch lại không chuyên trách cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả của cuộc điều tra.

Đề khắc phục tình trạng này, ngành thống kê sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn những sai sót, để quá trình điều tra đảm bảo diễn ra theo đúng tiến độ quy định.

Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng sau khi được tham gia các lớp tập huấn, điều tra viên tại các địa bàn đã sẵn sàng để phục vụ cho cuộc điều tra một cách tốt nhất.

Ông Nguyễn Hữu Thanh – Điều tra viên khóm 2, phường 4, thành phố Cà Mau: "Chúng ta được tập huấn kỹ và rất rõ ràng cũng như về phiếu điều tra. Do đó qua quá trình tập huấn, chúng tôi tiếp thu để sau này triển khai đi thực tế; đa số điều tra viên được chọn là những người không chuyên trách nhưng chúng tôi sẽ khắc phục được thời gian, góp phần cho cuộc tổng điều tra hoàn thành đúng theo kế hoạch quy định".

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra tại Cà Mau đã hoàn tất. Toàn tỉnh huy động gần 80 cán bộ tham gia giám sát và sẽ có gần 200 điều tra viên trực tiếp tham gia thu thập số liệu.

Ông Nguyễn Văn Bé – Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cà Mau: "Tính tới thời điểm hiện nay thì công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch… đủ điều kiện để chúng ta bước vào tổ chức cuộc điều tra đúng theo kế hoạch của Trung ương và của tỉnh đề ra".

Dự kiến cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ theo mẫu lần này sẽ được thực hiện trong 20 ngày, kết thúc chậm nhất vào ngày 20/4/2014 và kết quả sẽ được Tổng cục Thống kê công bố vào cuối năm nay./.


PV: Thúy An

Để lại nhận xét