Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cà Mau nỗ lực giảm nghèo bền vững

Đã đăng vào 10 Th7, 2014 lúc 16:27

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về việc giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt từ 1,7 đến 2%/năm, thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, càng về sau công tác giảm nghèo lại càng gặp nhiều khó khăn.

Một trong những giải pháp được nhiều địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo là phân công tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên đỡ đầu hộ nghèo.

Mỗi đảng viên giúp đỡ ít nhất một hộ nghèo bằng cách tìm cơ hội việc làm phù hợp với điều kiện lao động của hộ nghèo, cận nghèo; hướng dẫn người nghèo cách làm ăn, phương thức sản xuất, tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn vay lãi suất thấp; đồng thời, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên hộ nghèo, cận nghèo tự nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Song song với cách làm trên, các địa phương cũng tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ tỉnh, nguồn vận động từ các tổ chức kinh tế, nhà hảo tâm nhằm tạo sự chuyển biến về đời sống đối với hộ nghèo, cận nghèo.

Ông Võ Hoàng Hiệp – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau: “Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh còn 19.197 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 6,49%, so với các tỉnh ĐBSCL tỷ lệ hộ nghèo tỉnh ta vẫn còn ở mức thấp, nhưng trên thực tế bà con cũng còn gặp khó khăn rất nhiều”.

Dù công tác giảm nghèo bước đầu đạt được kết quả tích cực, song theo nhận định của ngành chức năng, việc giảm tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh Cà Mau chưa thật sự bền vững vì số hộ nghèo và số hộ tái nghèo còn khá cao. Hiện nay, hộ nghèo của tỉnh phần đông là không đất, không tư liệu sản xuất, không nghề nghiệp ổn định, trình độ một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo còn hạn chế, nên việc tiếp thu khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn chậm, mang lại hiệu quả kinh tế chưa cao. Trong khi đó, tỷ lệ hộ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn vay còn khá thấp, nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo còn dàn trải, thiếu tập trung, mức vốn hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo hiện nay so với giá thị trường là quá thấp, nên chưa giúp bà con đủ điều kiện xây dựng các mô hình kinh tế để có thể thoát nghèo.

Ông Võ Hoàng Hiệp – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau: “Giải pháp của ngành, trước hết phân loại đối tượng nghèo còn lại, thứ 2 tìm cách để các chính sách hỗ trợ tác động trực tiếp đến người nghèo. Ví dụ chính sách cho vay vốn, mua bảo hiểm hoặc chính sách cho gia đình nghèo, cận nghèo học hành, dạy nghề, rồi chính sách về nhà ở…”.

Xóa đói giảm nghèo luôn là một trong những chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước ta. Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, sự chung tay của xã hội thì hơn ai hết bản thân hộ nghèo, cận nghèo phải có ý chí, quyết tâm vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước. Làm được như thế, việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2014 và những năm tiếp theo theo tinh thần Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra mới thu được thành công./.


PV: Quách Mến

Để lại nhận xét