Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Thời tiết trong tỉnh

 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 13/02 và ngày 14/02/2018

Thời tiết trong tỉnh:

- Mây thay đổi. Đêm không mưa. Ngày nắng.

- Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 320C.

- Dự báo mực nước và độ mặn trên sông Gành Hào tại Cà Mau:

       + Cao nhất:  57 cm xuất hiện vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 14/02/2018.

       + Thấp nhất: 8 cm xuất hiện vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 14/02/2018.

       + Độ mặn nước sông dao động ở mức từ 20 - 22%o.

DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN 

 VÙNG BIỂN PHÍA ĐÔNG:

  • Mây thay đổi. Không mưa.
  • Tầm nhìn xa 10km.

  • Gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 7-8.
  • Biển động.

   VÙNG BIỂN PHÍA TÂY:

  • Mây thay đổi. Không mưa.
  • Tầm nhìn xa trên 10km.

  • Gió đông đến đông nam cấp 3, 4.

  • Biển động nhẹ.

Để lại nhận xét