Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Để người nghèo, đối tượng chính sách nhanh chóng tiếp cận vốn vay ưu đãi

Đã đăng vào 6 Th10, 2009 lúc 0:00

     Đúng định kỳ đã công khai tại điểm giao dịch, vào sáng ngày 26 hàng tháng, nhân viên thuộc Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Cà Mau đến điểm giao dịch đặt tại UBND xã Hoà Thành giải ngân và thu hồi lãi, vốn vay. Nhân viên giao dịch thực hiện đúng nội quy đã niêm yết tại điểm giao dịch là tác phong nghiêm túc, ân cần, niềm nở, hồ sơ, trang thiết bị tác nghiệp tinh gọn, hiện đại, đúng với nội quy niêm yết tại điểm giao dịch yêu cầu. Đây cũng là nhận xét của bà Hồ Hạnh Dung – xã Hoà Thành, thành phố Cà Mau.     Điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND xã Hoà Thành là một trong 88 điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Cà Mau đang hoạt động. Mạng lưới khép kín từ tỉnh, huyện, đến xã với hệ thống quy chế điều hành, cơ chế nghiệp vụ đồng bộ đảm bảo cho Ngân hàng chính sách xã hội triển khai thực hiện 9 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiệu quả. Ngoài ra, để người nghèo tiện bề làm thủ tục vay vốn, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội đã triển khai lập hơn 2.500 tổ vay vốn tại khóm, ấp, khu dân cư. Bà Đào Ngọc Ửng – Tổ vay vốn ấp bà Điều, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau cho biết: “Mọi thủ tục vay vốn của tổ viên chúng tôi đều do tổ trưởng trực tiếp giúp đỡ thực hiện, sau đó chuyển về UBND xã xác nhận. Chỉ trong vòng 15 ngày sau khi làm thủ tục là được giải ngân”.
 
     Để chính sách tín dụng đến đúng đối tượng tại các điểm giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội đặt tại UBND các xã, phường, thị trấn danh sách các hộ vay vốn được niêm yết công khai, minh bạch. Đồng thời, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Cà Mau triển khai trong toàn hệ thống việc cải tiến quy trình, thủ tục tín dụng, đổi mới quy trình thu hồi nợ, thu lãi và hồ sơ quản lý nợ. Ông Phan Văn Lùng – Phó giám đốc Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Cà Mau cho biết thêm: “Chúng tôi không ngừng đổi mới các quy trình thủ tục vay vốn theo hướng cải cách thủ tục hành chính. Làm như thế nguồn vốn nhanh chóng đến được với hộ nghèo và đối tượng chính sách”.

     Thực hiện cải cách thủ tục hành chính thời gian gần đây ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Cà Mau còn hệ thống hoá toàn bộ văn bản, quy trình về chính sách tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác và cấp phát rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng thông qua việc ủy thác cho các tổ chức chính trị – xã hội. Chính những cải cách đó các chương trình chính sách tín dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau được thực hiện có hiệu quả thiết thực và tích cực./.

TH: Hoài Lê

Để lại nhận xét