Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đã đăng vào 1 Th10, 2009 lúc 0:00

     Trước bức xúc của người dân, cơ quan tài nguyên môi trường nhiều địa phương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ, trong khi chờ đợi quy định mới được ban hành, cần tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo mẫu cũ. Ngày 9/9/2009 Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1602 gởi UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tháo gỡ vướng mắc này.      Tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cà Mau tính đến ngày đầu tháng 9/2009 có hơn 600 hồ sơ đề nghị cấp quyền sử dụng đất còn tồn đọng. Mặc dù, các hồ sơ đã hoàn thiện các bước chỉ còn chờ ký cấp quyền sử dụng đất là giao trả cho người dân, nhưng do quy định tạm ngưng nên hằng ngày bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vừa phải nhận hồ sơ địa chính mới, vừa phải giải thích cho người dân thắc mắc nguyên nhân ngưng cấp.
 
     Trước bức xúc của nhiều địa phương, tại công văn số 1602 ngày 9/9/2009 Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong khi chờ đợi các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đồng ý UBND tỉnh chỉ đạo và thực hiện tiếp tục việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu công trình xây dựng.   

     Sau khi tiếp nhận chủ trương tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày 11/9/2009, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cà Mau đã trình hằng trăm hồ sơ để Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau ký vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đơn vị này chỉ đạo các bộ phận trực thuộc tăng công suất và thời gian làm việc bởi cùng lúc vừa giải quyết hồ sơ còn tồn đọng và vừa  tiếp nhận hồ sơ mới. Trang Văn Triệu – P. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cà Mau nêu rõ: “Chúng tôi chỉ đạo văn phòng đăng ký quyền sử dụng làm việc thêm giờ, cả ngày chủ nhật để nhanh chóng trao giấy đỏ cho người dân”.    

     Thực tế cho thấy, ngay khi chưa có chủ trương tạm ngưng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì số lượng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền có tồn đọng quá hạn luật định. Với số lượng hồ sơ bị tồn đọng sau khi tạm ngưng cấp giấy, phải có kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận trực thuộc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất mới tránh được cảnh củ tái diễn./. 

TH: Hoài Lê

Để lại nhận xét