Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau giám sát tại huyện Trần Văn Thời

Đã đăng vào 17 Th5, 2019 lúc 14:53

Ngày 16/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau giám sát việc chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và xây dựng tại huyện Trần Văn Thời.

Theo báo cáo của UBND huyện Trần Văn Thời, từ đầu năm 2017 đến nay, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 31 quyết định, UBND các xã, thị trấn ban hành 51 quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai và xây dựng. Có 19 quyết định đã được thi hành, số còn lại tiếp tục. Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn yêu cầu lãnh đạo UBND huyện Trần Văn Thời và các ngành chuyên môn huyện làm rõ thêm một số nội dung có liên quan đến việc tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực pháp luật; trong quá trình lập biên bản đến việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cần phải chặt chẽ…

Lãnh đạo UBND huyện và các ngành chuyên môn huyện cũng đề xuất, kiến nghị các ngành cấp trên một số vấn đề có liên quan đến quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện./.

CTV: Anh Quốc

Để lại nhận xét