Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau giám sát tại Viện Kiểm sát và Tòa án thành phố Cà Mau

Đã đăng vào 11 Th9, 2019 lúc 14:53

Sáng 11/9, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau giám sát Toà án nhân dân thành phố Cà Mau về tình hình, chất lượng xét xử và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau về tình hình thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Trong thời gian qua, lượng án Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau thụ lý và giải quyết luôn tăng theo hàng năm, tỷ lệ và chất lượng xét xử luôn được đảm bảo. Chỉ riêng từ ngày 01/10/2018 đến 30/6/2019, Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau đã thụ lý hơn 2.109 vụ án, giải quyết 1.718 vụ, so với cùng kỳ án thụ lý tăng 274 vụ, án giải quyết tăng 235 vụ. Song song đó, thực hiện phối hợp với Viện kiểm sát, cơ quan công an cùng cấp chọn ra những vụ án điểm, án có dư luận xã hội quan tâm, tổ chức đưa ra xét xử rút kinh nghiệm, tổ chức xét xử rút kinh nghiệm truyền hình trực tuyến đến Toà án nhân dân tỉnh và tất cả Tòa án nhân dân cấp huyện.

Đối với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, đơn vị tiếp tục đổi mới hoạt động kiểm sát theo hướng thông khâu từng lĩnh vực công tác, nắm và xử lý tin báo tội phạm nhanh chóng, kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà Nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Về công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, trong kỳ, từ ngày 01/10/2018 đến 30/6/2019, Viện kiểm sát đã thụ lý kiểm sát của cơ quan điều tra 826 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua đó đã giải quyết 772 tin, chiếm tỷ lệ 93,5%. Còn lại 44 tin báo đang xem xét giải quyết đều trong hạn luật định./.

PV: Hà Giang

Để lại nhận xét