Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 11

Đã đăng vào 20 Th11, 2019 lúc 14:51

Chiều 19/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau hội nghị thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX. Dự hội nghị thẩm tra có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Dương Huỳnh Khải.

Hội nghị tiến hành thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về: Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm dôi dư do sắp xếp; Quy định chức danh, bố trí số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khóm và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khóm; Giao biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2020; Phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế các hội có tính đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2020.

Trong ngày 20 và ngày 21/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tiếp tục thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết quan trọng khác.

Sau thẩm tra, các Ban Pháp chế sẽ báo cáo kết quả, đánh giá về sự phù hợp của dự thảo nghị quyết, báo cáo đối với đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nêu rõ quan điểm và đề xuất phương án xử lý đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh./.

PV: Diễm My

Để lại nhận xét