Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau

Đã đăng vào 15 Th11, 2019 lúc 15:33

Sáng 15/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau giám sát về công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau cho biết: Công tác thi hành án dân sự thời gian còn nhiều hạn chế, như: Kết quả thi hành án về giá trị đạt thấp; số việc và tiền phải chuyển kỳ sau còn khá lớn (hơn 10.000 việc với số tiền hơn 4.000 tỷ đồng). Tình trạng sai sót nghiệp vụ trong thi hành án của Chấp hành viên, công chức thi hành án còn xảy ra; ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án chưa cao, còn tìm cách trốn tránh, chây ỳ, thậm chí chống đối quyết liệt khiến cơ quan thi hành án dân sự phải áp dụng biện pháp cưỡng chế; công tác phối hợp của một số cơ quan, tổ chức chưa chặt chẽ.

Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau cho rằng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau cần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc tổ chức thi hành án đối với các đơn vị có nhiều án, án phức tạp; tăng cường công tác rà soát, phân loại án; duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan, ban ngành, địa phương./.

PV: Diễm My

Để lại nhận xét