Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Đã đăng vào 22 Th5, 2019 lúc 14:43

Sáng 22/5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau giám sát Sở Tư pháp tỉnh về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Sở Tư pháp tỉnh đã đưa ra quyết định xử phạt hơn 700 vụ vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng với số tiền phạt hơn 3,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới chỉ giải quyết xong được hơn 300 vụ, thi hành về tiền gần 1,5 tỷ đồng. Thực tế, tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng đạt kết quả chưa cao, nhất là cấp huyện và cấp xã. Nhiều tổ chức, cá nhân chưa nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt, nhưng khi thi hành quyết định cưỡng chế gặp khó khăn do không có văn bản hướng dẫn về thủ tục thi hành quyết định cưỡng, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế, kê biên tài sản; quản lý, bàn giao tài sản còn khó khăn.

Tại buổi làm việc, Sở Tư pháp đã đưa ra nhiều kiến nghị đến Bộ Tư pháp, cụ thể là sớm xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý vi phạm hành chính để địa phương kịp thời theo dõi, tổng hợp; sớm sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập để địa phương thống nhất áp dụng, đồng thời hướng dẫn rõ hơn trình các trình tự, thủ tục, thời gian, biểu mẫu để thực hiện cưỡng chế./.

PV: Phạm Thư

Để lại nhận xét