Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ban quản lý dự án ODA tỉnh Cà Mau làm việc với huyện Năm Căn

Đã đăng vào 10 Th10, 2018 lúc 15:33

Chiều 09/10, đại diện Ban quản lý dự án có vốn đầu tư nước ngoài tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Năm Căn về việc triển khai Tiểu dự án 8, thuộc dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long”.

Tiểu dự án 8 được triển khai thực hiện tại xã Lâm Hải, bao gồm các hạng mục đầu tư kết cấu bờ bao kết hợp với xây dựng đường giao thông nông thôn bằng bê tông cốt thép, với tổng chiều dài trên 26.100 m dọc theo tuyến sông Cửa Lớn kéo dài từ cầu Năm Căn tới ngã ba Vàm Chủng.

Đối với các mô hình phát triển kinh tế dân sinh trong Tiểu dự án 8, lãnh đạo huyện Năm Căn đề nghị cần phát triển các mô hình, như: mô hình tôm – rừng, kết hợp với nuôi cua, cá, sò huyết và tôm tích.

Thời gian triển khai Tiểu dự án 8 dự kiến thực hiện từ năm 2018 đến ngày 31/12/2022, với tổng nguồn vốn gần 200 tỷ đồng, trong đó bao gồm nguồn vốn vay của nước ngoài, vốn đối ứng ngân sách Nhà nước và vốn tư nhân.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng chống chịu triều cường, bảo vệ sản xuất, tài sản của nhân dân; nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng ven biển, góp phần xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện để người dân nuôi trồng thủy sản linh hoạt, linh hoạt thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao thu nhập cho người dân vùng ven biển./.

CTV: Thanh Vũ

Để lại nhận xét