Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Ban Tuyên giáo Trung ương hội nghị báo cáo viên tháng 10/2018

Đã đăng vào 10 Th10, 2018 lúc 15:36

Sáng 10/10, Ban Tuyên giáo Trung ương hội nghị báo cáo viên trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10/2018, nhằm cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên các cấp trong phạm vi cả nước.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông dự và chỉ đạo hội nghị. Tham gia hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải; Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện.

Tại hội nghị báo cáo viên lần này, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương thông tin kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, những vấn đề đặt ra, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng thời thông tin về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Trong đó, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất để tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của hội nghị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

PV: Diễm Tươi

Để lại nhận xét