Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Bế mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX

Đã đăng vào 6 Th12, 2019 lúc 15:05

Sau hơn 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, đến trưa 06/12, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Cà Mau (khóa IX) đã bế mạc.

Kỳ họp đã thông qua 27 báo cáo, 25 Nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực, làm cơ sở cho việc tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện nhấn mạnh: Với tinh thần đổi mới, dân chủ, nâng cao chất lượng, kỳ họp lần này đã dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề được các đại biểu, cử tri quan tâm.

Tại kỳ họp này, đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau và Nghị quyết sáp nhập Ban Dân tộc HĐND tỉnh vào Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh. Sau khi giải thể Sở Ngoại vụ sẽ chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác ngoại vụ về Văn phòng UBND tỉnh. Theo đó, tỉnh Cà Mau sẽ thành lập mới Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Phòng mới lập sẽ có 6 biên chế công chức. Đồng thời, tỉnh sẽ chuyển 21 biên chế công chức, viên chức của Sở Ngoại vụ trước đây đảm nhiệm các nhiệm vụ phù hợp. Thời gian thực hiện giải thể từ ngày 01/01/2020.

Về sáp nhập Ban Dân tộc HĐND tỉnh vào Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, đại biểu thống nhất chuyển nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc về Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND sẽ có 7 thành viên, gồm: Trưởng ban, 2 Phó trưởng ban, 4 ủy viên. Đại biểu cũng đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Minh Đương và bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Đương chức danh Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau./.

PV: Diễm My

Để lại nhận xét