Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Biểu dương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05

Đã đăng vào 19 Tháng 5, 2017 lúc 13:33

Sáng 19/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Cà Mau tổ chức buổi họp mặt biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được gắn liền với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của từng Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp. Từ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp có bước phát triển. Các doanh nghiệp đã chủ động hơn trong tiếp cận, thích ứng với thị trường. Thực hiện nghiêm túc, có hiêụ quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị không chỉ là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân mà qua đây còn thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ kính yêu.

Để tạo sự lan toả hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ, tại buổi họp mặt, Đảng ủy Khối doanh nghiệp biểu dương 16 tập thể và 70 cá nhân điển hình./.


PV: Diễm Tươi

Để lại nhận xét