Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Bộ đội Biên phòng Cà Mau hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện

Đã đăng vào 22 Th5, 2019 lúc 14:40

Trong 2 ngày 20 và 21/5, Đoàn công tác của Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng đến kiểm tra kết quả huấn luyện giai đoạn I và huấn luyện chiến sỹ mới năm 2019 tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Đoàn kiểm tra các nội dung: Công tác quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2019; công tác tham mưu, giáo án huấn luyện, xây dựng văn kiện và chuẩn bị hội thi, hội thao; công tác chỉ đạo; duy trì thực hiện công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; công tác đảm bảo trong huấn luyện chiến sỹ mới; quy trình kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sỹ mới và kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị chính quy…

Theo đó, toàn đơn vị tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, thời gian cho các đối tượng; phương pháp tổ chức phù hợp điều kiện đơn vị, kết hợp tốt giữa huấn luyện với xây dựng chính quy và rèn luyện thể lực cho bộ đội. Chủ động xây dựng, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, vật chất bảo đảm cho huấn luyện; tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để áp dụng và nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy. Thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện./.

CTV: Lê Khoa

Để lại nhận xét