Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Bộ Quốc phòng làm việc với UBND tỉnh Cà Mau về công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương

Đã đăng vào 11 Tháng 10, 2017 lúc 14:53

Chiều 10/10, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân Tự vệ làm trường đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau về công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương. Tiếp và làm việc với Đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải.

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ và đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương, trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định 152 và Nghị định số 02 của Chính phủ về xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ, đồng thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Bên cạnh đó, công tác giáo dục quốc phòng an ninh và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đi vào nề nếp, bảo bảm đạt 100% theo chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang địa phương luôn đảm bảo theo phương châm “Đủ, gọn, mạnh, hợp lý”, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân thông tin đến đoàn công tác Bộ Quốc phòng về tình hình phát triển kinh tế – xã hội và công tác đối ngoại kết hợp với củng cố, tăng cường Quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Cà Mau đã thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng an ninh, nhất là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn; Đề án xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2015 – 2020; Đề án xây dựng trụ sở làm việc của 101 Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn. Đây là điều kiện để UBND tỉnh quy hoạch tổng thể nhằm đảm bảo Quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh cũng như xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Cà Mau trong việc thực hiện công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương thời gian qua. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường phát triển kinh tế – xã hội gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng – an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay./.


CTV: Minh Thật

Để lại nhận xét