Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Bồi dưỡng Kỹ năng giám sát Ban thanh tra nhân dân

Đã đăng vào 21 Th11, 2019 lúc 14:49

Sáng 21/11, Thanh tra tỉnh Cà Mau phối hợp cùng với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Lớp bồi dưỡng Kỹ năng giám sát cho Ban thanh tra nhân dân ở các xã, phường, thị trấn, các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Lớp bồi dưỡng có 155 học viên, là những cán bộ, công chức, viên chức đang thực hiện nhiệm vụ trong Ban thanh tra nhân dân ở các xã, phường, thị trấn, các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước. Trong 2 ngày, các học viên sẽ được truyền tải 3 Chuyên đề: Những vấn đề chung về tổ chức và hoạt động của Thanh tra nhân dân; Kỹ năng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Giám sát của Ban thanh tra nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngoài việc cung cấp các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, lớp bồi dưỡng còn giúp các học viên nâng cao kỹ năng để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được tập thể tín nhiệm, giao phó./.

PV: Chí Hải

Để lại nhận xét