Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cà Mau cần phát triển hạ tầng giao thông

Đã đăng vào 1 Th10, 2018 lúc 14:51

Cà Mau hiện có hơn 219 km đường quốc lộ, hơn 284 km tỉnh lộ, 776 km đường liên huyện nhựa hóa, hơn 5.113 km đường giao thông nông thôn với kết cấu mặt đường bê tông; 211 km đường đô thị với kết cấu mặt đường thảm bê tông nhựa và láng nhựa. Đường ô tô đến trung tâm xã đạt 81/82 xã. Hiện tỉnh có 6 tuyến xe buýt, 1 bến xe loại 2, 2 bến xe loại 4, 1 bến xe loại 5 và 3 bến xe loại 6.

Về đường thủy, tổng chiều dài các tuyến sông, kênh khoảng 10.000 km, trong đó, khoảng 626 km có thể đảm bảo cho phương tiện thủy từ 10 tấn trở lên lưu thông. Số còn lại chủ yếu là các kinh rạch nhỏ, đảm bảo cho phương tiện nhỏ lưu thông phục vụ sản xuất và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên giao thông đường biển của tỉnh chưa phát huy được lợi thế.

Công tác bảo trì, quản lý, khai thác hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm nhưng do quy mô phát triển ngày càng lớn, nhất là các phương tiện giao thông có trọng tải lớn cùng với kết cấu hạ tầng giao thông chưa đảm bảo tính đồng bộ và kết nối nên nảy sinh nhiều bất cập. Nhiều dự án giao thông trọng điểm như: dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 63; tuyến đường Quản lộ – Phụng Hiệp; đường Hồ Chí Minh, đoạn Năm Căn – Đất Mũi… cần được đầu tư nâng cấp để địa phương có điều kiện phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới./.

PV: Trịnh Hải

Để lại nhận xét