Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cà Mau có 20 tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình

Đã đăng vào 12 Th10, 2018 lúc 15:08

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Cà Mau có 20 tàu cá đã tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Đó là kết quả được nêu tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 72 của UBND tỉnh Cà Mau về lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá trên địa bàn tỉnh do Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức vào sáng 12/10.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1 Cà Mau có khoảng 250 tàu cá buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát trước ngày 01/11, đó là nhóm tàu cá đã vi phạm vùng biển nước ngoài được chuộc về, thả về, chấp hành án xong hiện đang hoạt động khai thác hải sản; tàu cá chưa vi phạm vùng biển nước ngoài nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ tàu đã có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; tàu cá đóng mới, nâng cấp theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Hiện tại, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo thành lập trung tâm điều hành giám sát tàu cá theo hướng xã hội hóa, trong đó, 1 máy chủ đặt tại Sở Thông tin & Truyền thông để tích hợp dữ liệu của các đơn vị cung cấp thiết bị thành một hệ thống chung, đồng bộ để phân quyền dữ liệu cho các đơn vị liên quan. Trung tâm điều hành, giám sát tàu cá để giám sát chung tình hình tàu cá hoạt động trên biển tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan cho ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện các tính năng cần thiết của phần mềm dùng chung để sớm đưa vào sử dụng và đạt hiệu quả cao trong việc giám sát các tàu cá sau khi đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình./.

PV: Quách Mến

Để lại nhận xét