Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cà Mau khai giảng lớp kiến thức quốc phòng và an ninh

Đã đăng vào 24 Th6, 2019 lúc 15:06

Sáng 24/6, Công an tỉnh Cà Mau khai giảng lớp kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho khoảng 100 cán bộ chiến sĩ của Công an các đơn vị huyện, thành phố Cà Mau.

Các học viên sẽ được trang bị những vấn đề cơ bản về đường lối quan điểm, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, xây dựng phòng thủ tỉnh, huyện; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia… qua đó, giúp cho cán bộ chiến sĩ là lãnh đạo cấp Đội và tương đương, sĩ quan có cấp bậc hàm từ Trung tá trở xuống nắm vũng những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn./.

CTV: Hoàng Giang

Để lại nhận xét