Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cà Mau không xảy ra thiệt hại lớn do ảnh hưởng của bão số 16

Đã đăng vào 27 Tháng 12, 2017 lúc 16:57

UBND tỉnh Cà Mau đã có báo cáo chính thức với Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 16 (bão Tembin) trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, rà soát, trên địa bàn tỉnh Cà Mau không xảy ra thiệt hại lớn do ảnh hưởng của bão số 16. 

UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân tại các điểm sơ tán tập trung và người dân đã sơ tán tại các nơi riêng lẻ trở về địa phương nơi cư trú; cho phép các tàu cá ra biển hoạt động và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà máy, xí nghiệp trở lại hoạt động bình thường./.


PV: Tuyết Anh

Để lại nhận xét