Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Các Ban, Đảng Tỉnh ủy tổng kết năm 2018

Đã đăng vào 4 Th1, 2019 lúc 13:55

Sáng 04/01, các Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Huỳnh Thị Thanh Loan, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hồ Minh Chiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Dự hội nghị có Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình.

Năm 2018, Ban Tổ chức các cấp uỷ nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và kết luận của các cấp uỷ, Ban Tổ chức Trung ương. Qua kết quả kiểm tra có 438 tổ chức, 655 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra; các tổ chức, đảng viên còn lại chưa thực hiện tốt nội dung kiểm tra; trong đó có 2 tổ chức, 8 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm và đã thi hành kỷ luật 7 đảng viên.

Đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng trong năm 2018 tiếp tục được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện; các cơ quan nội chính chủ động phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh liên quan công tác nội chính; lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng và thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững…/.

PV: Thuý An

Để lại nhận xét