Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cần quan tâm hơn đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đã đăng vào 9 Th7, 2019 lúc 18:05

Mặc dù công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được quan tâm nhiều hơn, nhận thức của người dân đối với công tác này cũng được nâng cao. Tuy nhiên, số đơn thư yêu cầu, khiếu nại vẫn còn. Điều đó cho thấy, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần phải được quan tâm hơn nữa. Đây cũng là nội dung được nêu ra tại cuộc họp đánh giá hoạt động Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 6 tháng đầu năm vừa diễn ra sáng 09/7.

Theo Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay, Hội đã tiếp nhận 9 đơn, thư khiếu nại của người tiêu dùng. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng cho biết thêm: Đối với những địa chỉ mua hàng chính hãng, có địa chỉ rõ ràng, khi xảy ra khiếu nại, Hội đứng ra can thiệp thì quyền lợi của người tiêu dùng đều được giải quyết ổn thỏa. Còn những trường hợp mua hàng trôi nổi, không có địa chỉ cụ thể, quyền lợi của người tiêu dùng không được đảm bảo. Từ thực tế đó, bên cạnh kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, Hội cũng chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người tiêu dùng, ít nhất là biết cách bảo vệ quyền lợi của chính mình./.

PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét