Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cần quy hoạch cụm dân cư ven biển để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển

Đã đăng vào 14 Th1, 2020 lúc 15:22

“Các huyện ven biển cần quy hoạch lại cụm dân cư, khu đô thị ven biển, gắn với chuyển đổi ngành nghề phù hợp để kêu gọi, thu hút đầu tư hạ tầng, công trình đảm bảo an toàn, đảm bảo đời sống người dân và phát triển các ngành nghề, dịch vụ”. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Thanh Bình tại hội nghị thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra vào sáng 14/01. Hội nghị còn có sự tham dự của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng.

Tỉnh Cà Mau có bờ biển dài 254km, chiếm 7,8% chiều dài bờ biển của cả nước. Mặc dù, có lợi thế về chiều dài bờ biển, tuy nhiên, kinh tế biển của tỉnh vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa thật sự bền vững. Tỷ trọng đóng góp kinh tế của 6 huyện ven biển trong cơ cấu kinh tế của tỉnh còn thấp. Hạ tầng kỹ thuật còn thiếu đồng bộ. Ô nhiễm môi trường biển ở một số nơi có chiều hướng tăng. Sạt lở bờ sông, bờ biển ngày càng nghiêm trọng; tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang diễn biến phức tạp.

Hội nghị lần này còn tiến hành tổng kết Nghị quyết số 04 của Hội nghị Trung ương 3 khóa X và Chương trình hành động số 09 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện Nghị quyết này, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền đã quán triệt, lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.

Theo đó, đã xem xét xử lý trách nhiệm đối với 11 tập thể, 29 cán bộ, đảng viên. Đồng thời, qua kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng phát hiện tổng số tiền tham nhũng hơn 39 tỷ đồng. Đã thu hồi hơn 17 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu còn dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động số 07 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

PV: Lê Diễm

Để lại nhận xét