Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Công nghệ thông tin hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính

Đã đăng vào 12 Th3, 2019 lúc 18:41

Sáng 12/3, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố Cà Mau đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng chủ trì hội nghị.

Qua 3 năm thực hiện Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 – 2018, hạ tầng thông tin được đầu tư hoàn thiện hơn; thực hiện có hiệu quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội, cải cách hành chính của tỉnh. Công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, như: Y tế, giáo dục; công nghệ thông tin cũng được ứng dụng trong hoạt động của cơ quan Đảng. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước thông qua phần mềm Quản lý văn bản, điều hành (VIC) năm 2018 đạt trên 98%; Cà Mau cũng đã triển khai được chữ ký số, thư điện tử công vụ tỉnh; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp; phần mềm thông tin tình hình kinh tế – xã hội (EGC).

Năm 2018, kết quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử tỉnh gần 272.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn gần 99%. Đặc biệt, qua thống kê trên phần mềm này, Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã tiếp nhận hơn 23.000 hồ sơ; kết quả này, giảm được chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp rất lớn, trên 28 tỷ đồng.

Hội nghị đánh giá, mặc dù, năm 2018, số lượng hồ sơ nộp trực tuyến của tổ chức, cá nhân tăng so với năm 2017. Tuy nhiên, số thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến chủ yếu tập trung ở ngành dọc. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh đã qua đào tạo được tuyển dụng khá lớn, nhưng cần phải đào tạo chuyên sâu thêm sau khi tuyển dụng.

Năm 2019, tỉnh Cà Mau phải tiếp tục xác định công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu để hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, tỉnh đang nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, nhưng nếu xây dựng được chính quyền điện tử mà không có công dân điện tử là một sự lãng phí. Chính vì vậy, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền những tiện ích về nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng, trong đó có nộp hồ sơ trực tuyến thông qua ứng dụng Zalo mới được khai trương vào sáng 12/3; phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng hiệu quả các phần mềm, các ứng dụng công nghệ thông tin.

Xác định công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu để hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh, các địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử đã được phê duyệt, nhằm tăng cường khả năng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ liệu, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với cải cách hành chính, đổi mới lề lối phương thức làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cũng đề cập đến vai trò của các đơn vị phát triển phần mềm, doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông trong phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là xây dựng chính quyền điện tử. Bên cạnh đó, tăng cường việc kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin và quan tâm về nguồn nhân lực công nghệ thông tin./.

PV: Diễm Tươi

Để lại nhận xét